28 september 2023

VACCINERADE BORDE ALLTID FÅ STÅ FÖR SIN EGEN VÅRD

Till och med 2022-01-12 har det totalt inkommit och registrerats 92 744 rapporter om misstänkta biverkningar för de ”vacciner” som används mot covid‍-‍19 i Sverige.

Av dessa utgör 5 526 + 1 297 + 2 128 = 8 951 allvarliga biverkningar, varav 280 + 38 + 45 = 363 dödsfall.

Fram till och med 2022-01-12, har 7 780 680 personer fått minst en dos.

Av detta följer:

INRAPPORTERADE MISSTÄNKTA VACCINSKADOR PER 100 000 PERSONER

Biverkningar ovaccinerade: 0/100 000

Allvarliga Biverkningar ovaccinerade: 0/100 000

Avlidna ovaccinerade: 0/100 000

Biverkningar vaccinerade: 1 192/100 000

Allvarliga biverkningar vaccinerade: 115/100 000

Avlidna vaccinerade: 4,7/100 000

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport för v 52, har hittills 44 bekräftade fall rapporterats som avlidna under vecka 50. 

Av dessa 44, var 16, en dryg tredjedel, ”ovaccinerade”, enligt Folkhälsomyndigheten. 

Av detta följer att 28 ”vaccinerade” dog, trots ”vaccinet” – som många felaktigt tror gör att man inte behöver dö, om man får covid.

MEN, Folkhälsomyndigheten har visat sig använda fullständigt otillförlitlig statistik:

”Magnus Gisslén är överläkare på Sahlgrenska och professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet. Till DN säger Gisslén att hans uppskattning är att fler än en tredjedel av VG-regionens covid-patienter är inlagda för en annan orsak än covid-19.

– Sannolikt är det betydligt fler än en tredjedel. Det är svårt att ge en exakt siffra. Det här gäller de som är vaccinerade. Många av de vaccinerade ligger inne för något helt annat men har testats positivt för covid. De skulle med andra ord ha legat inne oavsett om de hade covid eller inte. För att man ska få reda på det verkliga antalet behöver man gå genom journaler, säger överläkaren.”

Här är det viktigt att också tänka på att ”vaccinerade” långt ifrån alltid testas. Dessutom gäller garanterat samma för icke ”vaccinerade”.

Att liknande ”fel” inte skulle kunna förekomma när det gäller dödsfall, förefaller omöjligt.

Något som ytterligare gör Folkhälsomyndighetens statistik oanvändbar, är att vaccinskadorna ofta är identiska med de av svår covid. 

Det här är extra viktigt att vara medveten om, eftersom Folkhälsomyndigheten gärna vill att alla ska injicera sig, men inte vill att statistiken skall tala emot detta. Den som injicerats med en spruta, räknas därför som ”ovaccinerad”. Den som har fått två sprutor, utan att det har gått 14 dagar efter den sista, räknas också som ”ovaccinerad”.

”För närvarande betraktas de personer som har vaccinerats med två doser vaccin mot covid-19 som vaccinerade. Det ska ha gått minst två veckor sedan den sista dosen gavs.”

Dessutom, för att göra gruppen icke ”vaccinerade” mindre än den egentligen är, har mig veterligen, Folkhälsomyndigheten, trots att det är så lätt att räkna ut, aldrig uppgett hur stor den är. 

Sveriges befolkning var 10 443 100 den 1 november 2021. Av detta följer att de ”ovaccinerade” utgör en dryg fjärdedel, 25.5%.

Tänk om det skulle visa sig att det är de ”vaccinerade” som dör i högst utsträckning?

Skulle samhället då fortsätta behöva ha restriktioner överhuvudtaget?

Skulle sjuksköterskor och undersköterskor då slippa behöva undergå medicinska behandling, mot sin vilja, för att kunna försörja sin familj?

Tänk om det skulle visa sig att injektionsextremisterna – de som hatar de som inte vill ta injektionerna och skuldbelägger dem, för övrigt ofta kraftigt överviktiga och ohälsosamma, och som brukar skrika att ”ovaccinerade” är oansvariga och borde få stå för sin egen vård, skulle det kanske vara mer berättigat att kräva att dessa istället alltid skall stå för:

– Kostnaderna för alla PCR-tester, vilket är cirka 7 miljarder kronor.

– Kostnaderna för alla ”vaccinationer”, vilket uppskattningsvis handlar om cirka 10 miljarder, inklusive kringkostnader.

– Sin egen vård, vilket är merparten av vårdbudgeten, eftersom övervikt orsakar diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

– Kostnaderna för alla skador som kommit och kommer av ”vaccinerna”, vilket kan komma att uppgå till ännu mer.

Dessutom borde de skämmas för alla de som drabbats medicinskt, på grund av att injektionsextremisterna tagit upp en oskäligt hög andel av Sveriges totala vårdkapacitet, särskilt inom primärvården. Det finns som bekant, lite mer än covid som sjukvården pysslar med, i alla fall vanligtvis, som garanterat har blivit lidande av den här cirkusen.

Tur nog är de flesta av oss som inte vill ta injektionerna, humana och trevliga människor, och önskar inte ens er detta – trots att ni spytt och fullkomligen spyr ur ert hat över oss, för att vi ska ta ansvar för er – när ni inte har gjort det själva, under ofta hela ert liv.

Källor:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1

https://www.lakemedelsverket.se/48e218/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-01-13.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/48e226/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-fd-covid-19-vaccine-moderna-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-01-13.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/48e222/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/vaxzevria-fd-covid-19-vaccine-astrazeneca-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-01-13.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2021/covid-19-veckorapport-2021-vecka-52-final.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-mot-covid-19/

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_demografi

https://www.gp.se/nyheter/sverige/regionernas-covid-statistik-kan-vara-missvisande-1.63636280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.