1 oktober 2023

FÖRBJUD VACCINERADE ATT ARBETA NÄRA DE SKÖRASTE

Myndigheter hänger sällan med i forskningen, utan styrs som regel av tyckande, känslor och prestige – istället för kompetens och kunnande, som till exempel de politiker som styr över Region Blekinge – Magnus Gärdebring (m), Region Dalarna – (Ulf Berg (m) och Region Kalmar – Angelica Katsanidou (s). 

Samtliga av dessa regioner har som krav att de som arbetar nära de sköraste, skall vara ”fullvaccinerade”. Utöver detta har alla tre även krav på att praktikanter och nyanställda måste vara ”fullvaccinerade”. 

Region Dalarna verkar vara den allra mest extrema regionen, som från och med den 1 februari, dessutom kräver att all personal skall vara ”fullvaccinerad”.

Dessa synnerligen extrema och integritetskränkande krav – som helt saknar historiskt motstycke, strider mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, grundlagen, arbetsrätt, går emot samtliga fackförbund, mig veterligen alla arbetsgivarorganisationer och även vad åtskilliga arbetsrättsjurister och advokater uttalat. 

Att den Socialdemokratiska Regeringen tillåter detta, innebär dels att de föraktar både arbetare och arbetsrätt och därigenom även att de helt har diskvalificerat sig från årets val. Den som är vänster eller betraktar sig som socialist, bör istället med fördel rösta på Vänsterpartiet, som hittills enligt uppgift, är det enda riksdagsparti som motsätter sig detta.

Utöver att dessa politiker och därmed även myndigheter, följaktligen är att betrakta som extremister, ur ett arbetsrättsligt perspektiv, är de också vetenskapsförnekare.

När det gäller smittspridning, har det i verkligheten, enligt åtskilliga vetenskapliga studier, visat sig vara de ”vaccinerade” som sprider smitta mest – tvärtemot vad Folkhälsomyndigheten har låtit göra gällande. Detta är heller inget nytt, utan något som den danska Folkhälsomyndigheten SSI, nu uppgett sig hela tiden ha känt till, då de  i Nyhederna i danska TV2, 2021-12-28, hävdade att de hela tiden visste att vaccinationerna inte minskade smittspridningen, men att folket var så begeistrat, att det var svårt att kommunicera ut detta.

Observera också att det här inte handlar om någon förhöjd risk på någon enstaka procent, utan en förhöjd risk på upp till hela 76.5 procent högre än ”ovaccinerade”, enligt en ny dansk studie från 2021-12-23. Om din mamma eller pappa har avlidit på äldreboende av covid-19, kan det därför mycket väl vara någon ”fullvaccinerad” som har tagit in smittan.

Kampf, G., (2021-11-20), The Lancet, COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified.

Enligt Kampf, sprider vaccinerade smitta lika bra som ovaccinerade. Det är därför både felaktigt och farligt att prata om en pandemi av ovaccinerade och ger även flera exempel på att det både är fler vaccinerade som smittas och att andelen symptomfria bland smittbärande, är lika hög bland vaccinerade som ovaccinerade, liksom att bevisen för detta, hela tiden ökar. Exemplen han anger, indikerar dessutom att den symptomfria smittspridningen till och med är högre bland vaccinerade.

Holm Hansen, C., Blicher Schelde, A., Rask Moustsen-Helm, I., Emborg, H.-D., Grove Krause, T., Mølbak, K., Valentiner-Branth, P., (2021-12-23), Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. 

Dansk studie av över 5 000 fall, där dubbel- och trippelvaccinerade, löpte upp till 76.5% högre risk att drabbas av Omikron än ovaccinerade, vilket tyder på att vaccinationerna kan ha skadat immunförsvaret allvarligt.

Brown, C. M., Vostok, J., Johnson, H., Burns, M., Gharpure, R., Sami, S., Sabo, R. T., Hall, N., Foreman, A., Schubert, P. L., Gallagher, G. R., Fink, T., Madoff, C. L., Gabriel, S. B., MacInnis, B., Park, D. J., Siddle, K. J., Harik, V., Arvidson, D., Brock-Fisher, T., Dunn, M., Kearns, A., Laney, S., (2021-07-30), Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021. 

Deltavarianten har i denna studie som finansierats av CDC (motsvarande Folkhälsomyndigheten i USA) visat sig kunna föröka sig i princip lika effektivt vid smitta oavsett vaccinationsstatus hos individen, vilket innebär att vaccinimmuniteten sannolikt inte mildrar symtomen vid smitta som för den tidigare alfavarianten. Liknande virusmängder i kroppen innebär även att vaccinerade och ovaccinerade individer är ungefär lika smittsamma.

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Jeppson, G. E., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-07-31), Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant. 

Enligt denna studie, bär vaccinerade och ovaccinerade på samma mängd virus.

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Halfmann, P. J., Segaloff, H. E., Kocharian, A., Florek, K. R., Westergaard, R., Bateman, A., Jeppson, G. E., Kawaoka, Y., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-11-06), Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination. 

Enligt denna studie, finns det ingen skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade, när det gäller smittspridning.

Även EU, har nu börjat varna för att ”boosters” kan skada immunförsvaren:

”EU Warns Repeat Boosters Could Weaken Immune System”

Till och med svenska Check Fact har avslöjat Folkhälsomyndighetens påstående som falskt:

”Redan 10 augusti publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet en studie från ett sjukhus i Vietnam och som visade att de fullvaccinerade sjukvårdsarbetare som smittades med deltavarianten ofta saknade symtom och bar på mycket höga virusmängder. I Sverige har det på äldreboenden i bland annat Mora och Överkalix uppmärksammats att det är fullvaccinerad personal som sprider deltavarianten till de boende.

Förutom att vaccinationspass/bevis innebär diskriminering genom medicinsk apartheid, så är intygen ur medicinsk synvinkel meningslösa, ja, utifrån ovanstående till och med farliga. Om intentionen är att hindra smittspridning, borde bevis endast utfärdas till personer som haft smittan och därmed har en infektionsbetingad immunitet. Det är endast dessa personer som skyddar riskgrupper och ska riskgrupperna skyddas mot smitta till varje pris borde endast smittade som tillfrisknat få arbeta inom sjukvård och äldreomsorg.”

På grund av politikerna ovan, har således nu många människor sannolikt fått gå en för tidig död till mötes. 

Känner du kanske någon inom äldrevården som avlidit inom Region Blekinge, Region Dalarna eller Region Kalmar? 

För att underlätta för dig som drabbats att kontakta de ansvariga, lägger jag nedan in styrelseordförandenas kontaktuppgifter, som kommer från respektive regions webbsida:

REGION BLEKINGE

Styrelseordförande Lennarth Förberg (m):

Telefon: 070-833 60 33

E-post: lennarth@forberg.se (Notera här att han använder en privat e-postadress för sitt uppdrag och således är att betrakta som en sannolikt extra inkompetent eller lömsk politiker, som vill försvåra för väljarna att begära in offentliga handlingar i form av loggfiler för e-post)

REGION DALARNA

Styrelseordförande Ulf Berg (m):

Telefon: 070-250 43 40

E-post: ulf.berg@regiondalarna.se

REGION KALMAR

Styrelseordförande Angelica Katsanidou (s):

Telefon: 0480-831 02

E-post: angelica.katsanidou@regionkalmar.se

#regionblekinge , #regiondalarna, #regionkalmar, #regeringen, #socialdepartementet, #folkhalsomyndigheten

KÄLLOR:

Kampf, G., (2021-11-20), The Lancet, COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified. (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext)

Holm Hansen, C., Blicher Schelde, A., Rask Moustsen-Helm, I., Emborg, H.-D., Grove Krause, T., Mølbak, K., Valentiner-Branth, P., (2021-12-23), Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3)

Brown, C. M., Vostok, J., Johnson, H., Burns, M., Gharpure, R., Sami, S., Sabo, R. T., Hall, N., Foreman, A., Schubert, P. L., Gallagher, G. R., Fink, T., Madoff, C. L., Gabriel, S. B., MacInnis, B., Park, D. J., Siddle, K. J., Harik, V., Arvidson, D., Brock-Fisher, T., Dunn, M., Kearns, A., Laney, S., (2021-07-30), Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021. (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm)

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Jeppson, G. E., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-07-31), Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1)

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Halfmann, P. J., Segaloff, H. E., Kocharian, A., Florek, K. R., Westergaard, R., Bateman, A., Jeppson, G. E., Kawaoka, Y., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-11-06), Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v6)

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-11/repeat-booster-shots-risk-overloading-immune-system-ema-says

https://checkfact.org/fullvaccinerade-ar-de-nya-superspridarna-vaccinationspass-meningslost/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.