8 december 2023

VARFÖR ANVÄNDER FHM GRAVT MISSVISANDE STATISTIK?

Efter att det uppdagats att myndigheterna och/eller politiker i Italien, Storbritannien och Danmark, av okänd anledning, använt kraftigt överdrivna siffror för att beskriva situationen, blev jag nyfiken på att mer i detalj studera hur det ser ut i Sverige. Det visade sig att även svenska myndigheter har drivit upp statistiken om smittspridning bland icke-injicerade och dessutom spridit spridit desinformation om att det främst är bland icke injicerade som smittspridning sker.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport, som sträcker sig till och med v 51, visar det sig, på sidan 4, på det översta stapeldiagrammet, att de injicerade står för den största delen av antalet smittade.

Injektionerna verkar således inte skydda särskilt bra mot smitta.

Injektionsextremisten flikar dock snabbt in här och säger att de injicerade är många fler, vilket korrekt är sant. Det är många fler som har injicerat sig jämfört med de som av olika anledningar valt att avstå.

Efter detta flikar han lika snabbt in att de också utgör en större andel per 100 000, och det är också sant, i alla fall enligt diagrammet inunder. Men är det det sant också i verkligheten? 

Observera att det under diagrammet står, ”Rekommendation för provtagning var ändrad under v 44-46.”

2021-11-17, skrev Folkhälsomyndigheten följande gällande v 44-46, ”För att möta en befarad ökning under december månad rekommenderar Folkhälsomyndigheten från den 22 november att regionerna erbjuder även vaccinerade att testas vid symtom”. 

Detta innebär att testning av injicerade fram till och med vecka 43 sannolikt har varit mycket sällsynt. 

Att de under v 44-46, rekommenderade regionerna att erbjuda vaccinerade att testas vid symptom, innebär också att inte alla injicerade med symptom testats även under dessa veckor. 

Har de besökt sjukhus och INTE haft symptom, har de INTE testats och eftersom FHM använt orden ”rekommendation” och ”erbjuda”, har säkerligen heller inte alla injicerade med symptom testats, eftersom symptom kan variera. Icke injicerade, har däremot sannolikt alltid testats när de söker vård på sjukhus, oavsett vad de söker vård för. Detta driver naturligtvis upp antalet icke injicerade som lämnat positivt test.

Folkhälsomyndighetens statistik är därför kraftigt missvisande.

Utöver detta, påstår även Folkhälsomyndigheten i pressmeddelandet från 2021-11-17, att covid-19 sprids främst genom ovaccinerade. 

”Covid-19 sprids främst bland ovaccinerade personer. Det är ovaccinerade, i första hand vuxna, som löper den största risken att drabbas av svår covid-19-sjukdom och riskerar att orsaka en belastning på en redan nu ansträngd hälso- och sjukvård. Vaccinerade kan dock smittas och föra smittan vidare även om det är i mer begränsad omfattning än för ovaccinerade. För att möta en befarad ökning under december månad rekommenderar Folkhälsomyndigheten från den 22 november att regionerna erbjuder även vaccinerade att testas vid symtom.”

Detta är felaktigt, dels enligt SSI – den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten (TV2 Nyhederna) och  enligt tillgänglig forskning. 

Att påståendet är falskt och dessutom tvärtom leder till ökad smittspridning, stöds av följande studier:

Kampf, G., (2021-11-20), The Lancet, COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified.

Enligt Kampf, sprider injicerade smitta lika bra som icke injicerade. Det är därför både felaktigt och farligt att prata om en pandemi av ”ovaccinerade” och ger även flera exempel på att det både är fler ”vaccinerade” som smittas och att andelen symptomfria bland smittbärande, är lika hög bland ”vaccinerade” som ”ovaccinerade”, liksom att bevisen för detta, hela tiden ökar. Exemplen han anger, indikerar dessutom att den symptomfria smittspridningen till och med är högre bland ”vaccinerade”.

Holm Hansen, C., Blicher Schelde, A., Rask Moustsen-Helm, I., Emborg, H.-D., Grove Krause, T., Mølbak, K., Valentiner-Branth, P., (2021-12-23), Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study.

Dansk studie av över 5 000 fall, där dubbel- och trippelinjicerade, löpte upp till 76.5% högre risk att drabbas av Omikron än icke injicerade, vilket tyder på att injektionerna allvarligt skadat immunförsvaret.

Brown, C. M., Vostok, J., Johnson, H., Burns, M., Gharpure, R., Sami, S., Sabo, R. T., Hall, N., Foreman, A., Schubert, P. L., Gallagher, G. R., Fink, T., Madoff, C. L., Gabriel, S. B., MacInnis, B., Park, D. J., Siddle, K. J., Harik, V., Arvidson, D., Brock-Fisher, T., Dunn, M., Kearns, A., Laney, S., (2021-07-30), Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021.

Deltavarianten har i denna studie som finansierats av CDC (motsvarande Folkhälsomyndigheten i USA) visat sig kunna föröka sig i princip lika effektivt vid smitta oavsett vaccinationsstatus hos individen, vilket innebär att vaccinimmuniteten sannolikt inte mildrar symtomen vid smitta som för den tidigare alfavarianten. Liknande virusmängder i kroppen innebär även att vaccinerade och ovaccinerade individer är ungefär lika smittsamma.

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Jeppson, G. E., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-07-31), Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant.

Enligt denna studie, som också finansierats av CDC, bär icke injicerade och injicerade på samma mängd virus.

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Halfmann, P. J., Segaloff, H. E., Kocharian, A., Florek, K. R., Westergaard, R., Bateman, A., Jeppson, G. E., Kawaoka, Y., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-11-06), Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination.

Enligt denna studie, som också finansierats av CDC, och är en nyare version av den ovanstående, finns det ingen skillnad mellan injicerade och icke injicerade, när det gäller smittspridning.

Folkhälsomyndigheten kan heller inte missa de otaliga nyhetsartiklar om dubbel- och trippelinjicerade som smittats, men jag klistrar ändå avslutningsvis in några exempel här:

SUPERSPRIDAREVENT PÅ FÄRÖARNA – ALLA TRIPPELINJICERADE – 21 AV 33 SMITTADE, https://jyllands-posten.dk/indland/ECE13596796/faeroesk-supersprederevent-alle-smittede-havde-modtaget-boostervaccine/

Enligt Jyllandsposten 2022-01-04, smittades 21 av 33 trippelinjicerade av Omikron på Färöarna på ett möte under början av december förra året. Samtliga var trippelinjicerade och hade fått sin booster inte senare än 2.5 månader innan mötet och alla hade dessutom testats negativt strax före mötet.

UTBROTT PÅ KRYSSNINGSFARTYG TROTS 100% FULLVACCINERADE PASSAGERARE OCH PERSONAL

https://www.theepochtimes.com/covid-19-outbreak-reported-on-us-cruise-ship-despite-fully-vaccinated-passengers_4139853.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2021-12-05-3&est=zDC7xOcOb%2FTNvm4Icupl4Q38paj6etyS6mzCqS3b2iOY5%2FE7vpdeWN08xH24erocBWA3

KRAFTIG ÖKNING AV FULLVACINERADE ÄLDRE SOM DÖR AV COVID

https://www.tv4.se/klipp/va/13419288/kraftig-okning-av-fullvaccinerade-aldre-som-dor-med-covid-vi-maste-agera-valdigt-snabbt

20 SMITTADE AV 30 FULLVACCINERADE

https://www.expressen.se/gt/smittoutbrott-i-skargardskoren/

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/statistik-uppfoljning/smittsamma-sjukdomar/veckorapporter-covid-19/2021/covid-19-veckorapport-2021-vecka-52-final.pdf

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/november/nya-atgarder-for-att-minska-spridning-av-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/testa-dig-for-covid-19/

TV2 – Nyhederne – Intervju med SSI

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.