OM ”FULLVACCINERADE” MED MODERNA SMITTAS 39.3 PROCENT OFTARE ÄN ”OVACCINERADE”, MINSKAR DÅ SMITTSPRIDNINGEN?

Källa: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3 Se även: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v6