1 oktober 2023

HAR MYNDIGHETERNA ALLTID RÄTT OCH ALLA ANDRA FEL?

Har Folkhälsomyndigheten rätt i att, ”Covid-19 sprids främst bland ovaccinerade”, och att vaccinerna verkligen minskar smittspridning, efter de senaste pressmeddelandena från Hovet – där nästan hela Kungafamiljen smittats, trots både dubbla och tredubbla vaccinationer?

Kungen och Drottningen rapporterades ha testats positivt den 4 januari – trots tredubbla vaccinationer.

Därefter, endast 4 dagar senare, rapporterades även Kronprinsessan Victoria ha testats positivt – trots dubbla eller tredubbla vaccinationer.

Som inte det var tillräckligt, testade slutligen också Prins Daniel positivt, en dag senare, den 9 januari – även han trots dubbla eller tredubbla vaccinationer.

Hovet meddelade tidigare, redan 2021-03-11, att paret testats positivt. Kanske hade de då också hunnit med både en och två vaccinationer.

Enligt Folkhälsomyndigheten, borde Kronprinsessparet också ha varit extra skyddade:

”Du som har haft covid-19 kan ha utvecklat ett visst skydd mot att bli sjuk igen, men det är inte känt exakt hur länge det skyddet varar och det kan skilja mycket mellan olika personer. Därför behöver även du som haft sjukdomen vaccinera dig mot covid-19. Vaccinationen kan ge dig ett bättre skydd under en längre tid och skyddar dig från att bli allvarligt sjuk.”

Dessutom, har professor Matti Sällberg, som är styrelseordförande på Vaccinfabriken Produktion AB och även arbetar på Karolinska Institutet sagt att, ”Ungefär 70 procent av alla svenskar måste vaccinera sig om vaccinet ska skydda rätt”

När Kungaparet testades positivt, 2022-01-04, hade Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten, uppnått hela 82% vaccinationsgrad. Följaktligen borde vaccinet ha haft ytterst optimala förutsättningar för att kunna fungera som utlovat.

Och hur mår Carl Philip och Madeleine egentligen av att höra om denna tragedi, efter att båda tidigare själva, 2020-11-26, ha smittats, dock utan att bli särskilt sjuka, trots att de var ovaccinerade?

”Madeleine har tidigare talat om svårigheterna att leva samtidigt som det otäcka dödsviruset satt en hel värld i skräck”, enligt Aftonbladet. 

Det är verkligen tur, att de flesta inte blivit allvarligt sjuka. För det verkar ju konstigt om covid-19 skulle bete sig som alla andra virus och bli mildare för varje ny mutation. 

KAN ORSAKEN BERO PÅ FÖR FÅ VACCINATIONER?

Kanske Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel borde ha tagit fyra, fem, sex eller kanske sju vaccinationer, för att kunna ha undvikit att bli smittade? 

Var går gränsen för hur många vaccinationer som kan krävas av var och en? 

Hur allvarliga måste de aktuella varianterna vara, för att myndigheter ska kunna stänga ned ett samhälle och kräva av medborgarna att de ska vaccinera sig?

SVENSKA MYNDIGHETER OCH MEDIA

Skulle det kunna vara så, att både Regeringen, Folkhälsomyndigheten, professor Matti Sällberg, media, med flera, haft fel hela tiden – och att danska Folkhälsomyndigheten, SSI, hade rätt, när de  i Nyhederna i danska TV2, 2021-12-28, hävdade att de hela tiden visste att vaccinationerna inte minskade smittspridningen, men att folket var så begeistrat, att det var svårt att kommunicera ut detta?

I fredags, förra veckan, 2022-01-07, gick den danska tidningen Extrabladet ut och granskade inte bara myndigheternas, utan även sin egen insats under pandemin.

”UNDER NÄSTAN två år har vi, pressen och befolkningen – varit närmast hypnotiserade av myndigheternas dagliga coronatal.”

”Vi har inte varit tillräckligt vuxna när myndigheterna skulle ha avkrävts svar på vad det konkret innebär att människor läggs in på sjukhus med corona och inte på grund av corona. För det gör skillnad. Stor skillnad. För att vara exakt har de officiella sjukhussiffrorna visat sig vara 27 procent högre än den verkliga siffran för hur många som är på sjukhusen. bara för att de har corona. Det vet vi först nu.”

”DEN KONSTANTA mentala alarmberedskapen har slitit enormt på oss alla. Därför måste vi – pressen – också inse vår egen del i detta. Och vi har misslyckats.”

I Sverige, på Expressen/GT, lät det däremot som vanligt:

”Östra Sjukhuset i Göteborg har under pandemin i snitt hanterat 2-3 födande som testat positivt för covid. Men i måndags efter julledigheten skedde något särskilt. 

Deras covidavdelning för förlösande var full. 

– Då var varenda patient på avdelningen positiva för covid, säger Shabnam Ronaghi, som är vårdenhetschef för förlossningen.

Totalt elva födande låg då på avdelningen, som är en av tre förlossningsavdelningar på sjukhuset.

– Det har ju ökat i hela samhället, säger Ronaghi.

Det plötsligt höga antalet föranledde Östra sjukhuset att berätta om läget på sin Instagram:

”För första gången sedan pandemins start har vi en hel förlossningsavdelning med födande som testats positiv för covid-19.”

Är det bara jag som får känslan av att Expressen/GT, vill och gör allt de kan för att skapa panik? 

Journalisten frågade exempelvis inte om kvinnorna var allvarligt sjuka eller vilka symptom de hade? 

Kanske var de helt symptomfria? Men det är omöjligt att försöka påstå att det tydligt framgår att de inte var där för vård av covid-19.

VETENSKAPLIGA STUDIER

Kan det även förhålla sig så, att de åtskilliga vetenskapliga studier, som visar att vaccinationerna inte minskar smittspridning – och tvärtom till och med ökar den, när det gäller Delta-varianten och Omikron-varianten, är korrekta? 

Kampf, G., (2021-11-20), The Lancet, COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified. 

Enligt Kampf, sprider vaccinerade smitta lika bra som ovaccinerade. Det är därför både felaktigt och farligt att prata om en pandemi av ovaccinerade och ger även flera exempel på att det både är fler vaccinerade som smittas och att andelen symptomfria bland smittbärande, är lika hög bland vaccinerade som ovaccinerade, liksom att bevisen för detta, hela tiden ökar. Exemplen han anger, indikerar dessutom att den symptomfria smittspridningen till och med är högre bland vaccinerade.

Holm Hansen, C., Blicher Schelde, A., Rask Moustsen-Helm, I., Emborg, H.-D., Grove Krause, T., Mølbak, K., Valentiner-Branth, P., (2021-12-23), Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study.

Dansk studie av över 5 000 fall, där dubbel- och trippelvaccinerade, löpte upp till 76.5% högre risk att drabbas av Omikron än ovaccinerade, vilket tyder på att vaccinationerna kan ha skadat immunförsvaret allvarligt.

Ytterligare studier återfinns i slutet under ”KÄLLOR”, under ”VETENSKAPLIGA STUDIER”.

NYHETSRAPPORTER OM STORA UTBROTT AV SMITTA – TROTS DUBBLA OCH TRIPPLA VACCINATIONER

Kan det också vara så att alla de nyhetsrapporter, som handlar om stora smittoutbrott, trots att alla var dubbel- och trippelvaccinerade, möjligen skulle kunna indikera något om vaccinnationernas förmåga att minska smittspridning?  

SUPERSPRIDAREVENT PÅ FÄRÖARNA – ALLA TRIPPELINJICERADE – 21 AV 33 SMITTADE

Enligt Jyllandsposten 2022-01-04, smittades 21 av 33 trippelinjicerade av Omikron på Färöarna på ett möte under början av december förra året. Samtliga var trippelinjicerade och hade fått sin booster inte senare än 2.5 månader innan mötet och alla hade dessutom testats negativt strax före mötet.

UTBROTT PÅ KRYSSNINGSFARTYG TROTS 100% FULLVACCINERADE PASSAGERARE OCH PERSONAL

”Alla i besättningen och passagerarna var fullvaccinerade mot covid-19”

20 SMITTADE AV 30 FULLVACCINERADE

”En kör på Brännö har insjuknat i covid-19 trots att samtliga är dubbelvaccinerade.

Det är 20 av 30 sångare som testat positivt för sjukdomen, efter att ha haft en körövning häromveckan.

– Vi har varit jätteförsiktiga. Det är maximal otur, säger körens ordförande Elisabeth Lundh Arvidsson, som också är drabbad, till P4 Göteborg.”

HUR STOR VAR ANDELEN VACCINERADE SOM KRÄVDES FÖR ATT STOPPA PANDEMIN ENLIGT EXPERTERNA?

Om detta skulle visa sig att information hittills är korrekt, är det då etiskt, moraliskt, juridiskt och samhällsekonomiskt försvarbart att fortsätta med vaccinationsprogrammet, vaccinbevis, vaccinpass och begränsa människors rörlighet? 

Eller att tvinga människor – under ekonomiskt hot om att förlora sin försörjning, för att få dem att vaccinera sig, när 82.2% av Sveriges befolkning tagit minst två vaccinationer och 86.0% tagit minst en dos, 2022-01-07? 

Skulle det också kunna finnas någon form av vetenskapligt värde i att behålla en viss del ovaccinerade, för framtida utvärdering av vaccinationsprogrammet och även utredningar gällande ersättningar till de som drabbats av allvarliga biverkningar?

91 314 RAPPORTER OM MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR

Bör det tas med i beräkningen att de inrapporterade misstänkta biverkningarna av vaccinationerna, hittills uppgår till 91 314 – fler än för alla de cirka 25 000 olika läkemedel och substanser som använts under de senaste 12 åren? 

Bör beslutet tas extra skyndsamt då inrapporterade biverkningarna hittills är över TRE gånger fler än för alla andra vaccinationer sammantaget, som använts sedan 1965? Eller på grund av att 8 757 personer drabbats av allvarliga biverkningar, varav 360 personer hittills har rapporterats som avlidna på grund av vaccinet?

Kan det vara så att de verkliga antalet biverkningar skulle kan vara upp till över tio gånger högre, eller åtminstone några fler? 

Eller har de studier som finns, om hur stor andel av alla faktiska biverkningar som rapporteras in, plötsligt blivit hundra procent osanna? Till och med så felaktiga, att det inrapporterade antalet istället överstiger det verkliga antalet? Verkar det rimligt?   

Enligt en svensk studie från 2008, ”Attitudes among hospital physicians to the reporting of adverse drug reactions in Sweden”, inrapporteras mindre än 10% av alla allvarliga biverkningar, ”Om man tar in alla typer av biverkningar är siffran ännu högre”.

Enligt en nyare artikel i Läkartidningen från 2016, verkar skillnaderna mellan faktiska biverkningar och inrapporterade biverkningar inte ha minskat, utan tvärtom.

”Två biverkningsrapporter insändes till Läkemedelsverket under studietiden; granskningen visade att 146 rapporter borde ha skickats in.” 

Läkemedelsverket själva, definierar allvarlig biverkning enligt följande:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

REKORDÖKNING UNDER 2021 AV FÖRTIDA ICKE COVID-RELATERAD DÖDLIGHET I USA, SKOTTLAND OCH INDIEN

Utöver biverkningarna, finns det även andra nya mönster, som bör undersökas och kanske skulle kunna ha något samband med vaccinerna och eller restriktionerna. 

Den förtida dödligheten i USA var under 12-månadersperioden, som slutade med oktober, enligt data över dödscertifikat från CDC, rekordhög. 

För 2021, kan siffrorna bli ännu högre, då rapporteringen släpar cirka 8 veckor. Dessa beräknas att tidigast publiceras under mars.

Dödligheten i åldersgruppen 18-49, ökade med mer än 40 procent, jämfört med samma period före ”pandemin”, 2018-2019. 

Detta är fler än 90 000 dödsfall.  Mindre än hälften av dem, 43%, var covid-relaterade.  

Ökningen var allra störst för åldersgruppen 30–39, där ökningen var hela 45% och endast en tredjedel rörde covid.

”To further underscore the import of his statements, Davison said, “Just to give you an idea of how bad [40%] is, a … one-in-200 catastrophe would be a 10% increase over pre-pandemic. So 40% is just unheard of.”

Även i Skottland verkar samma mönster ha uppkommit.

FELAKTIGA BEHANDLINGSMETODER OCH NYA BEHANDLINGSMETODER

Bör det i ett eventuellt beslut om att upphöra med vaccinationsprogrammet, tas hänsyn till att merparten av de 9 308, som enligt Socialstyrelsen, rapporterats som avlidna under 2020, avled på grund av felaktiga behandlingsmetoder? 

Då användes syrgas – som ökade inflammationerna i lungorna, och morfin – som ytterligare minskade syresättningen av blodet, med följden att de kvävdes ihjäl. 

Finns det någon anledning att ta hänsyn till att det idag dör ytterst få på IVA – på grund av helt andra behandlingsmetoder, som steroider och anti-histamin?

ÄR DET ALLTID ALLA ANDRAS FEL OCH ANSVAR?

Skulle det också kunna vara av intresse att i framtiden satsa särskilda resurser på att förebygga metabola sjukdomar, för att förhindra liknande kommande situationer, då nästan alla som avled av covid-19, hade övervikt och därför ofta även diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck? 

Eller är det mera etiskt försvarbart att kräva att de som inte är överviktiga, framför allt yngre människor, ska vaccinera sig med nyutvecklade läkemedel, som inte verkar skydda särskilt bra mot smittspridning, för att skydda de som inte haft ansvaret att ta hand om sin egen hälsa, och i sin tur utsätta sig för riskerna för allvarliga biverkningar och även död? Borde inte dessa utsatta grupper dessutom redan vara skyddade – om vaccinerna fungerar som tillverkarna säger?

Var det, mot bakgrund av detta, rätt och riktigt att skuld och skambelägga de som av olika anledningar inte ville vaccinera sig, med just de här vaccinerna och brännmärka dem med ord som ”egoister”, ”foliehattar”, ”osolidariska” och ”antivaxxare” – trots att de garanterat tidigare tagit mängder av andra vacciner och läkemedel? 

Och vem var det egentligen som kom på alla dessa ord och var först med att använda dem?

2018 VAR DEN GENOMSNITTLIGA LIVSLÄNGDEN 82.5 ÅR – DE SOM AVLED AV COVID-19 UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2020, BLEV I GENOMSNITT 83 ÅR 

Spelar det någon roll att genomsnittsåldern hos de som avled under första halvåret 2020 var knappt 83 år och att den genomsnittliga livslängden i Sverige år 2018, enligt SCB, var 80.78 år för män och 84.25 år för kvinnor? 

Eller att 88.3% av de 14 666 som hittills, 2021-12-27, inrapporterats som avlidna av Covid-19, var över 70 år gamla? 

9 647 av de avlidna, eller 65.8% var över 80 år. Åldersgruppen 90+, uppgick till 3 740 personer och utgjorde 25.5% av de avlidna. 

Kanske spelar detta roll?

BLIR DET SKILLNAD I STATISTIKEN ÖVER DÖDLIGHET ÖVER ÅR ELLER INFLUENSASÄSONGER?

Kan det vara värdefullt att jämföra dödligheten under pandemin över influensasäsonger, det vill säga från oktober ett år – till september nästföljande år, för att få en så jämn fördelning som möjligt av dödsfallen, istället för att avbryta den mitt itu vid årsskiften, med risk för att dödligheten för en influensasäsong annars råkat sprida sig över till ett annat år? 

Kanske det skulle kunna vara lämpligt att också inkludera den förväntade dödligheten för olika åldersgrupper, för att inte i onödan riskera att sprida panik?

Den som är van att studera dödlighet, skulle också tillägga att år av låg dödlighet – det vill säga ett år då de gamla som hade beräknats avlida inte avled, brukar avlida under nästföljande år. På motsvarande sätt, brukar också ett år med högre dödlighet än normalt, följas av ett år med lägre dödlighet.

Diagrammet nedan är ett exempel, baserat på SCB:s data:

Enligt diagrammet, är det svårt att se något spår av en pandemi, vilket är konstigt. 

Har någon missat detta eller har jag gjort fel? 

Den avvikande influensasäsongen är oktober 2018 – september 2019, som hade en exceptionellt låg dödlighet. Är det rimligt då som jag tidigare skrev, att anta att detta skulle kunna följas av högre dödlighet under nästkommande år? Eller är jag helt ute och cyklar? 

Sammantaget, kanske det skulle kunna finnas något enstaka skäl till att avsluta vaccinationsprogrammet, eller vad tycker du?

KÄLLOR:

https://www.kungahuset.se/press/pressmeddelanden/aretspressmeddelanden/ddmmkonungenochdrottningentestadeigarkvallpositivtforcovid19.5.6a4cc5ca17db8150d1a10a5b.html

https://www.kungahuset.se/press/pressmeddelanden/aretspressmeddelanden/hkhkronprinsessanhartestatpositivtforcovid19.5.6a4cc5ca17db8150d1a13d23.html

https://www.kungahuset.se/press/pressmeddelanden/aretspressmeddelanden/hkhprinsdanielhartestatpositivtforcovid19.5.6a4cc5ca17db8150d1a1472b.html

https://www.kungahuset.se/press/pressmeddelanden/2021/2021/kronprinsessanochprinsdanielhartestatspositivtforcovid19.5.689df947177db5705a2d599.html

https://www.aftonbladet.se/kungligt/a/6zP458/carl-philip-och-sofia-har-tillfrisknat

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/till-dig-som-vill-veta-mer-infor-vaccination/

https://sverigesradio.se/artikel/7636270

https://ekstrabladet.dk/nyheder/lederen/vi-fejlede/9072013

https://www.expressen.se/gt/avdelningen-full-av-smittade-fodande/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/statistik-over-registrerade-vaccinationer-covid-19/

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/

VETENSKAPLIGA STUDIER

Kampf, G., (2021-11-20), The Lancet, COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified. (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02243-1/fulltext)

Enligt Kampf, sprider vaccinerade smitta lika bra som ovaccinerade. Det är därför både felaktigt och farligt att prata om en pandemi av ovaccinerade och ger även flera exempel på att det både är fler vaccinerade som smittas och att andelen symptomfria bland smittbärande, är lika hög bland vaccinerade som ovaccinerade, liksom att bevisen för detta, hela tiden ökar. Exemplen han anger, indikerar dessutom att den symptomfria smittspridningen till och med är högre bland vaccinerade.

Holm Hansen, C., Blicher Schelde, A., Rask Moustsen-Helm, I., Emborg, H.-D., Grove Krause, T., Mølbak, K., Valentiner-Branth, P., (2021-12-23), Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: A Danish cohort study. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3)

Dansk studie av över 5 000 fall, där dubbel- och trippelvaccinerade, löpte upp till 76.5% högre risk att drabbas av Omikron än ovaccinerade, vilket tyder på att vaccinationerna kan ha skadat immunförsvaret allvarligt.

Brown, C. M., Vostok, J., Johnson, H., Burns, M., Gharpure, R., Sami, S., Sabo, R. T., Hall, N., Foreman, A., Schubert, P. L., Gallagher, G. R., Fink, T., Madoff, C. L., Gabriel, S. B., MacInnis, B., Park, D. J., Siddle, K. J., Harik, V., Arvidson, D., Brock-Fisher, T., Dunn, M., Kearns, A., Laney, S., (2021-07-30), Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021. (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm)

Deltavarianten har i denna studie som finansierats av CDC (motsvarande Folkhälsomyndigheten i USA) visat sig kunna föröka sig i princip lika effektivt vid smitta oavsett vaccinationsstatus hos individen, vilket innebär att vaccinimmuniteten sannolikt inte mildrar symtomen vid smitta som för den tidigare alfavarianten. Liknande virusmängder i kroppen innebär även att vaccinerade och ovaccinerade individer är ungefär lika smittsamma.

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Jeppson, G. E., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-07-31), Vaccinated and unvaccinated individuals have similar viral loads in communities with a high prevalence of the SARS-CoV-2 delta variant. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v1)

Enligt denna studie, som också finansierats av CDC, bär vaccinerade och ovaccinerade på samma mängd virus.

Riemersma, K. K., Grogan, B. E., Kita-Yarbro, A., Halfmann, P. J., Segaloff, H. E., Kocharian, A., Florek, K. R., Westergaard, R., Bateman, A., Jeppson, G. E., Kawaoka, Y., O’Connor, D. H., Friedrich, T. C., Grande, K. M., (2021-11-06), Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination. (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.31.21261387v6)

Enligt denna studie, som också finansierats av CDC, och är en nyare version av den ovanstående, finns det ingen skillnad mellan vaccinerade och ovaccinerade, när det gäller smittspridning.

TIDNINGSARTIKLAR

SUPERSPRIDAREVENT PÅ FÄRÖARNA – ALLA TRIPPELINJICERADE – 21 AV 33 SMITTADE

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE13596796/faeroesk-supersprederevent-alle-smittede-havde-modtaget-boostervaccine/

UTBROTT PÅ KRYSSNINGSFARTYG TROTS 100% FULLVACCINERADE PASSAGERARE OCH PERSONAL

https://www.theepochtimes.com/covid-19-outbreak-reported-on-us-cruise-ship-despite-fully-vaccinated-passengers_4139853.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2021-12-05-3&est=zDC7xOcOb%2FTNvm4Icupl4Q38paj6etyS6mzCqS3b2iOY5%2FE7vpdeWN08xH24erocBWA3

20 SMITTADE AV 30 FULLVACCINERADE

https://www.expressen.se/gt/smittoutbrott-i-skargardskoren/

BIVERKNINGAR

https://www.lakemedelsverket.se/492886/globalassets/dokument/publikationer/arsredovisning/lakemedelsverkets-arsredovisning-2020.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4992f0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2020.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/49f415/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2019.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2018.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2017.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2016.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2015.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4ad778/globalassets/dokument/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/information-fran-lakemedelsverket-nr-3-2015.pdf

Årsrapport för misstänkta biverkningar 2014. Enheten för läkemedelssäkerhet. Uppsala: Läkemedelsverket; 2015

Årsrapport för misstänkta biverkningar 2013. Enheten för läkemedelssäkerhet. Uppsala: Läkemedelsverket; 2014

Årsrapport för misstänkta biverkningar 2012. Enheten för läkemedelssäkerhet. Uppsala: Läkemedelsverket; 2013

http://web.archive.org/web/20120505053323/http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2012/Inrapporterade-biverkningar-2011/

http://web.archive.org/web/20120627111041/http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2011/Halso–och-sjukvardens-inrapporterade-biverkningar-2010/

http://web.archive.org/web/20120627110236/http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2010/Rapporterade-biverkningar-2009/

Årsrapport för misstänkta biverkningar 2012. Enheten för läkemedelssäkerhet. Uppsala: Läkemedelsverket; 2008

https://lakaruppropet.se/#pdf-test-pdf/2/ – Remissvar till Socialdepartementet, signerat av 31 svenska läkare och 15 advokater och jurister

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody2

https://www.lakemedelsverket.se/4af2ce/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-01-05.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4af2cd/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-fd-covid-19-vaccine-moderna-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-01-05.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4af2e0/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/vaxzevria-fd-covid-19-vaccine-astrazeneca-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2022-01-05.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18825377/

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2016/09/lakemedelsbiverkningar-pa-akuten-ar-vanliga-men-rapporteras-inte/

ÖKAD FÖRTIDA DÖDLIGHET

https://www.theepochtimes.com/mkt_morningbrief/prime-age-mortality-up-40-percent-majority-not-covid-19_4196936.html?utm_source=morningbriefnoe&utm_medium=email&utm_campaign=mb-2022-01-07&mktids=b4d2347e312eb74189c4b28b5d3304b7&est=fMVHAmjaqwSROJCgg0IUn5JUN%2BZqPPog%2BTALjokmXN8xw2U4ekbMclrUlSDX8Sb9aw4W

https://childrenshealthdefense.org/defender/insurance-companies-report-increase-premature-deaths/

https://dailyexpose.uk/2021/11/23/covid-vaccines-to-blame-for-increase-in-excess-deaths-among-young-adults/

METABOLA SJUKDOMAR OCH COVID-19

Yu, W., Rohli, K. E., Yang, S., Jiad, P., (2020-11-26), Impact of obesity on COVID-19 patients. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7690270/)

”The COVID-19 pandemic is characterized by a high incidence of severe and acute organ damage, especially the lungs with SARS, but also acute cardiovascular events, in association with a pro-inflammatory cytokine-related storm.104 Such severe acute events are particularly prevalent among aged individuals and patients with co-morbidities such as obesity, hypertension, and Type 2 diabetes which have emerged as major contributors to the severity of symptoms and organ failure, whilst the current studies report a lower prevalence of severe COVID-19 infection among smokers and people with chronic lung diseases. These observations suggest the importance of the “metabolic disease exposome”,105 including dietary lifestyle, glycaemic disorders, obesity, and sedentariness, among other potential disease severity modifiers, such as systemic hypertension and aging, leading to chronic low-grade inflammation, which may aggravate COVID-19-induced acute organ failure.

Therefore, it is essential to precisely identify the factors underlying the severity and the clinical presentation of the disease, especially when considering the risk of additional waves of COVID-19.106 Obesity is a risk factor for severe forms of COVID-19, through physiological, biochemical, immune, and anatomical mechanisms. Indeed, many countries worldwide are currently under lockdown to curb the dramatic increase in the number of patients in critical conditions. Staying at home during the COVID-19 pandemic also mediates changes in lifestyles and sleep patterns that increase the risk of obesity.108, 109, 110 Thus, the identification of optimal strategies to manage the health crisis after the lockdown is of critical importance for the decision makers on the management of the COVID-19 health crisis. One of those strategies would be the identification of vulnerable subjects in order to adapt social distancing strategies, using a personalized approach targeting this population at risk.”

STATISTIK

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/medellivslangd-i-sverige/

One thought on “HAR MYNDIGHETERNA ALLTID RÄTT OCH ALLA ANDRA FEL?

  1. Det är ganska upprörande att läsa att vaccinet Inte skyddar, utan att det kan bli hälsofarligt? Vad vet jag, jag är inte läkare, men när man läser att fullt vaccinerade blir så pass sjuka , att några till och med dör??? Man undrar ju. Jag är inte vaccinerad och litar inte på vaccinet. Gud välsigne och bevare oss. 🙏

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.