1 oktober 2023

COVID-19-INFORMATIONSCENTRET FAKTAGRANSKAR KÄLLKRITIKBYRÅN

I dagens informationsflöde, då vi ständigt bombarderas av information, är det lätt att falsk eller vilseledande information får fotfäste. Att vara källkritisk, är därför viktigare än någonsin. Du skall med andra ord, även vara källkritisk mot det jag skriver och mot källorna jag använder. Bara för att statistiken jag ofta använder  kommer från SCB, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten, behöver inte detta innebära att det är korrekt. Jag korrigerar alltid mer än gärna, när jag har fel. Du ska givetvis också kunna förvänta dig samma från alla andra.

När det gäller källor, är det också viktigt att gå direkt till huvudkällan, annars är det lätt att budskapet blir förvrängt, precis som under viskningsleken.

När det gäller vetenskap och sanningar, är det också fundamentalt viktigt att förstå, att forskare aldrig är överens om något. Vad skulle poängen annars vara med att forska? I media däremot, som gärna vill förenkla och göra saker svart eller vitt, framgår detta mycket sällan.

Om informationen handlar om vetenskap, är det därför viktigt att vara medveten om att det alltid finns minst en forskare som har kommit fram till en annan slutsats. Ibland kan den vara snarlik och ibland en helt annan. När media till exempel hävdar att all forskning visar att injektionerna är ofarliga och skyddar mot död, har de uteslutit hundratals, om inte tusentals studier och vetenskapliga artiklar som säger det motsatta.

Nu när jag gör detta påstående, ska du naturligtvis också undra över om detta verkligen kan stämma. För att göra det enkelt för dig, länkar jag här direkt till en sammanställning som Jan Malmberg gjort av 247 vetenskapliga artiklar som bevisar injektionernas toxicitet och biverkningar, https://www.janmalmberg.com/vetenskapliga-studier-om-sars-cov-2-giftinjektionernas-toxicitet-och-biverkningar-version-8/.

När det gäller forskning och vetenskapliga artiklar, ska du först av allt, innan du börjar läsa artikeln, ta reda på vem som finansierat forskningen och kan ha vinning av studien. Forskningsfusk är ett utbrett fenomen på alla nivåer, till och med hos läkemedelsföretag, som fått betala mångmiljardbelopp i dollar i böter för detta. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_pharmaceutical_settlements

De som du ska se upp extra mycket med, är de som utger sig för att sitta på den absoluta sanningen, som dessa så kallade Fact-checkers, som i praktiken används som ett slags domstol, så att ingen skriver eller ens tänker ”fel”. 

Utöver att forskning alltid finansieras av någon, ska du också på samma sätt undersöka vem som finansierar faktagranskaren. Om denna information inte går att finna, ska du vara extra misstänksam. Givetvis ska du också fundera över mina eventuella ekonomiska intressen i att skriva om det som jag skriver om, och vilka effekter det kan ha på innehållet och slutsatserna. Gör gärna också det med alla du lyssnar på.

På papperet, kan det låta beundransvärt med organisationer som dedikerat sig till att stoppa osanningar. Det stora problemet med dessa, är däremot att de i regel aldrig faktagranskar någon annan sida än den som de granskar och dessutom på olika sätt gärna försöker förlöjliga de som de granskar, vilket får den uppmärksamma läsaren att inse att det egentligen inte främst handlar om att granska, utan om att bedriva opinionsbildning. Då faktagranskarna agerar som opinionsbildare, är det därför inte överraskande, att de som arbetar där, inte är forskare eller vetenskapligt skolade, utan journalister. 

Naturligtvis bedriver de inte bara opinionsbildning, då skulle de tappa all trovärdighet. För att framgångsrikt kunna opinionsbilda, måste de även göra riktiga faktagranskningar mellan varven. 

Självklart ska du även här besöka några faktagranskare, som till exempel ”Källkritikbyrån” – som Facebook brukar använda, https://kallkritikbyran.se/om-oss/, för att se om jag talar sanning, alternativt är slarvig. Likaså ska du givetvis kolla upp om de verkligen bara granskar inlägg eller artiklar som säger injektionerna är farliga eller verkningslösa. Om du lyckas hitta någon som granskar ”den andra sidan”, skall du också vara uppmärksam på om det sker på samma sätt. 

Gemensamt för de faktagranskningar som jag sett, är att de sällan hänvisar till specifika vetenskapliga studier, utan andra tidningar, fact-checkers och en och annan auktoritetsfigur. Här är det ytterst viktigt att se om deras ”vittne” refererar till vetenskaplig studier – och vilka, eller bara framför tyckande och möjligtvis en studie, likaså om de har något ekonomiskt intresse i det som granskas. 

När jag för länge sedan gick en kurs tillsammans med en kvinna som arbetat som vetenskaplig informatör på Uppsala Universitet, har för mig att det hette Expertsvar, berättade hon att det var vanligt att professorer och doktorer ombads att tycka till i olika frågor och att de mer än gärna svarade, även inom områden som inte var deras forskningsområde, och att detta utnyttjades. Hon såg därför till att rätt person fick rätt frågor.

Avslutningsvis, ger jag ett exempel, som jag översiktligt granskat, där Källkritikbyrån spridit desinformation och på olika sätt förminskat och förlöjligat och mer bedrivit opinionsbildning än faktagranskning. De har heller inte haft den goda smaken att uppdatera inlägget när nya studier och statistik kommit

– – –

https://kallkritikbyran.se/nej-covidvacciner-far-inte-kroppen-att-producera-gift/

”Nej, covidvacciner får inte kroppen att producera gift

18 June 2021  | Åsa Larsson  |

En kvinna gråter av oro i en Facebook-video och ytterkantsdebattörer kallar det en jätteskandal. Men den senaste trenden i antivaccin-världen – att spikeprotein från vaccin är ett gift – bygger på missförstånd.”

”Om det nu vore så att det spikeprotein som produceras i kroppen efter vaccination skulle orsaka allvarlig kärlpåverkan skulle vi sett det för länge sedan. Man har nu givit 1,7 miljarder doser utan att detta setts. Således bevisar verkligheten att boten är bättre än soten, säger Matti Sällberg, professor i biomedicinsk analys på Karolinska institutet, till Källkritikbyrån.”

– – –

Här har Åsa Larsson redan från början valt att kalla författaren för ”ytterkantsdebattör” – för att attackera personen bakom, istället för informationen. 

Åsa använder även uttrycket ”den senaste trenden i anti-vaccinvärlden” för att göra gällande att alla som inte vill injicera sig är galenpannor och tillhör en egen värld – en sekt, vilket inte är särskilt sakligt eller professionellt och respektingivande. Om man nu skall utge sig för att vara faktagranskare och inte opinionsbildare för läkemedelsbolagen. 

Som om inte det var nog, kör hon på med ännu mer känslor, ”en kvinna gråter av oro”, för att visa hur farliga inläggen är.

Om hon hade varit seriös, han hon enkelt kunna finna flera studier, som motsäger det hon försöker påstå är sant. Det finns som exempel åtskilliga studier i den sammanställning av länkar som jag nämnt inledningsvis. Och kom ihåg här, återigen, att alla forskare aldrig är överens om något.

När det gäller Matti Sällberg, nämner hon för övrigt inte att han är styrelseordförande för Vaccinfabriken Produktion AB – och således är ytterst jävig. Nu har det dessutom kommit statistik, som visar att de förtida, icke covid-relaterade dödsfallen i unga åldrar, ökat med 40% under 2021 i ett flertal länder. Detta har, mig veterligen, tidigare aldrig hänt. Åsa Larsson har naturligtvis inte följt upp detta eller korrigerat sin ”faktagranskning”

Sammanfattningsvis, är Källkritikbyrån inte faktagranskare, utan opinionsbildare, betalda av bland annat Facebook.

Observera att jag med flit gjort granskningen översiktlig, men att jag är redo att verbalt trasa sönder Källkritikbyrån i atomer, om/när de skulle kommentera detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.