FÖRTIDA ICKE-COVID RELATERADE DÖDSFALL I USA SKYHÖGA UNDER 2021 ENLIGT DÖDSCERTIFIKAT – HÖGRE ÄN FÖR COVID

Den förtida dödligheten i USA var under 12-månadersperioden, som slutade med oktober, enligt data över dödscertifikat från CDC rekordhög. För 2021, kan siffrorna bli ännu … Fortsätt läsa FÖRTIDA ICKE-COVID RELATERADE DÖDSFALL I USA SKYHÖGA UNDER 2021 ENLIGT DÖDSCERTIFIKAT – HÖGRE ÄN FÖR COVID