10 december 2023

FÖRTIDA ICKE-COVID RELATERADE DÖDSFALL I USA SKYHÖGA UNDER 2021 ENLIGT DÖDSCERTIFIKAT – HÖGRE ÄN FÖR COVID

Den förtida dödligheten i USA var under 12-månadersperioden, som slutade med oktober, enligt data över dödscertifikat från CDC rekordhög. För 2021, kan siffrorna bli ännu högre, då rapporteringen släpar cirka 8 veckor. Dessa beräknas att tidigast publiceras under mars.

Dödligheten i åldersgruppen 18-49, ökade med mer än 40 procent, jämfört med samma period före ”pandemin”, 2018-2019. Detta är fler än 90 000 dödsfall.  Mindre än hälften av dem, 43%, var covid-relaterade.  

Ökningen var allra störst för åldersgruppen 30–39, där ökningen var hela 45% och endast en tredjedel rörde covid.

”Mortality among young-to-middle-age Americans went through the roof last year. The majority of the increase didn’t involve COVID-19, according to official death certificate data.

Deaths among people aged 18 to 49 increased more than 40 percent in the 12 months ending October 2021 compared to the same period in 2018–2019, before the pandemic, based on death certificate data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

That’s more than 90,000 additional deaths in this age group, of which less than 43 percent involved COVID.

The federal agency doesn’t yet have full 2021 numbers, as death certificate data usually trickle in with an 8-week lag or more.”

Källa:

https://www.theepochtimes.com/mkt_morningbrief/prime-age-mortality-up-40-percent-majority-not-covid-19_4196936.html?utm_source=morningbriefnoe&utm_medium=email&utm_campaign=mb-2022-01-07&mktids=b4d2347e312eb74189c4b28b5d3304b7&est=fMVHAmjaqwSROJCgg0IUn5JUN%2BZqPPog%2BTALjokmXN8xw2U4ekbMclrUlSDX8Sb9aw4W

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.