31 maj 2023

INTE BARA DANMARK, UTAN OCKSÅ STORBRITANNIEN HAR ÖVERDRIVIT SIN COVID-19 STATISTIK

Det är inte bara danskarnas SSI – den danska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten som har ”boostat” statistiken. Enligt en ny studie, har även flera myndigheter i Storbritannien fifflat med siffrorna för att ”boosta” sin statistik. Fynden gör att vaccinens påstådda effektivitet ifrågasätts. Myndigheternas statistik beskrivs som opålitlig och missvisande.

Neil, M., Fenton, N. E., Smalley, J., Craig, C., Guetzkow, J., Mclachlan, S., Engler, J., Rose, J., (2021-12-03), Latest statistics on England mortality data suggest systematic mis-categorisation of vaccine status and uncertain effectiveness of Covid-19 vaccination.

”The risk/benefit of Covid vaccines is arguably most accurately measured by an all-cause mortality rate comparison of vaccinated against unvaccinated, since it not only avoids most confounders relating to case definition but also fulfils the WHO/CDC definition of ”vaccine effectiveness” for mortality. We examine the latest UK ONS vaccine mortality surveillance report which provides the necessary information to monitor this crucial comparison over time. At first glance the ONS data suggest that, in each of the older age groups, all-cause mortality is lower in the vaccinated than the unvaccinated. Despite this apparent evidence to support vaccine effectiveness-at least for the older age groups-on closer inspection of this data, this conclusion is cast into doubt because of a range of fundamental inconsistencies and anomalies in the data. Whatever the explanations for the observed data, it is clear that it is both unreliable and misleading. While socio-demographical and behavioural differences between vaccinated and unvaccinated have been proposed as possible explanations, there is no evidence to support any of these. By Occam’s razor we believe the most likely explanations are systemic miscategorisation of deaths between the different categories of unvaccinated and vaccinated; delayed or non-reporting of vaccinations; systemic underestimation of the proportion of unvaccinated; and/or incorrect population selection for Covid deaths.”

Jan Malmberg som tipsade om denna vetenskapliga studie, kommenterade den enligt följande:

”I den här utmärkta analysen av – som det visar sig, korrupt – statistik släppt av diverse myndigheter i Satansbritannien, avslöjar forskarna att myndigheterna i UK antingen genom okunskap och oaktsamhet, eller med flit, har felklassificerat giftinjicerade personer som icke-giftinjicerade, för att förvanska och förställa giftinjektionsdatan.

“Myndigheterna i UK har på så vis förmedlat en bild av att giftinjektionerna förbättrar “all cause mortality”, men när forskarna korrigerar för myndigheternas oaktsamhet/fusk, så framträder en klar bild av “spikes” i dödsfall hos de giftinjicerade, under de första veckorna post giftinjicerandets rollout för varje åldersgrupp.
Man upptäcker även en diskrepans på cirka 8000-12000 dödsfall per vecka under cirka 12 veckor, som myndigheterna i UK inte har lämnat någon förklaring på, trots att denna diskrepans framträder klart och tydligt utifrån officiella dataserier.

Studien påvisar alltså 1) omfattande fusk alternativt extrem inkompetens hos UK:s “myndig”heter, 2) signifikanta spikes i dödlighet hos de giftinjicerade, i tid lokaliserade till de första veckorna post varje giftinjektion, samt 3) att “myndig”heterna i UK tycks ha städat bort cirka 100-125k dödsfall utan förklaring under en 12-veckors period.”

Källa:

https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.