1 oktober 2023

DÖDLIGHETEN I ÅLDRARNA 18-64 ÅR HAR ÖKAT MED 40%

Enligt Scott Davidsson, VD för OneAmerica – ett av USA:s stora försäkringsbolag – som specialiserat sig bland annat på livförsäkringar, hävdar att dödligheten i arbetsför ålder, 18-64 år, har ökat med 40% jämfört med före pandemin.

Eftersom ytterst få i åldersgruppen har avlidit av covid-19, förefaller detta bero på något annat, rimligen injektionerna. Om detta stämmer, bör samma mönster också visa sig i alla andra länder med hög injektionsgrad.

”Scott Davidson, the CEO of Indianapolis-based insurance company OneAmerica, said last week that the death rate in Indiana is up a stunning 40% from pre-pandemic levels among working-age people.

The shocking admission by Davidson was made during an online news conference that was organized by the Indiana Chamber of Commerce, reports TheCenterSquare.”

Källa:

https://thecovidworld.com/insurance-company-ceo-says-deaths-are-up-40-in-the-us-among-people-ages-18-64/?fbclid=IwAR3W4LKo-CDIfnortBVODhRB7DSf0zaOlRcKjrIMGSYBqGNOl-weh1CaNwI

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.