1 oktober 2023

ÅKLAGARMYNDIGHETEN OCH POLISEN BÖR OMEDELBART AGERA

Enligt ett debattinlägg i Dagens Juridik av Magnus Åhammar, rådman – dvs domare, vid Förvaltningsrätten i Stockholm, är vaccinationsintyg oproportionerligt.

”Om det är så att en person med naturlig immunitet har ett lika gott skydd (eller bättre) mot att smittas på nytt eller att föra smittan vidare som en fullvaccinerad person; är det då en proportionerlig åtgärd att utestänga den personen med tanke på avsaknad av ett vaccinationsintyg?

Eftersom vi talar om inskränkningar av mänskliga rättigheter ska svaret på denna fråga bottna i en bedömning på individnivå. Några svepande förklaringar om att en person med naturlig immunitet får ett ännu bättre skydd om han eller hon vaccinerar sig eller att det är för krångligt att nyansera innehållet i covid-passen med ytterligare en kategori personer håller naturligtvis inte.

Argument av typen ”det är ingen mänsklig rättighet att gå på en konsert” håller inte heller.”

När vi talar om grundlagsskyddade mänskliga rättigheter så är de till stora delar givna utanför den ordinarie demokratiska processen. Poängen med dessa rättigheter är att de gäller oavsett vad en majoritet i riksdagen eller en tillfällig folklig opinion ger uttryck för. Vi kan alltså inte med ett brett stöd i riksdagen till exempel hitta på att ”inga rödhåriga barn ska få gå i skolan”. Ingen riksdagsmajoritet har mandat att komma med en sådan normgivning.

Grundlagsskyddade rättigheter finns som motvikt till risker för att tillfälliga politiska opinionsyttringar kan vilja göra intrång på medborgarnas mänskliga rättigheter. En demokrati fungerar endast om upplysningen i sakfrågor är allsidig så att medborgarna kan göra upplysta och välgrundade ställningstaganden i olika frågor. Om en demokratisk svaghet visar sig i tendenser åt diskriminerande majoritetsstyre så garanterar våra grundlagsskyddade fri- och rättigheter att inget intrång på dessa områden kan göras utifrån tillfälliga opinionsyttringar.”

Av detta följer att den Socialfascistiska Regeringens beslut om ”Vaccinbevis” är oproportionerligt.

Folket i DSDRS – Den Socialistfascistiska Dummokratiska Republiken Sverige, har således en så kallad regering som förtrycker landets befolkning med oproportionerliga och därmed olagliga krav och måste därför omedelbart fråntas alla sina befogenheter och frihetsberövas.

De regioner och kommuner som tvingar anställda att injicera sig – för att få behålla sin tjänst eller till och med få studera och praktisera, har naturligtvis begått ännu allvarligare brott – och samma gäller därför naturligtvis även dem. Detta eftersom de riktat sig in direkt mot människors försörjning – för att genom detta mycket grövre och högst verkliga hot, tvinga sina anställda – som de istället borde hylla – att mot sin vilja undergå medicinsk behandling och injicera sig med en helt ny typ av preparat – som till och med upphovsmannen bakom mRNA-teknologin, kraftfullt avråder ifrån. (https://www.covid-19-informationscentret.se/2022/01/03/mrna-inventor-robert-malone-warning-parents/)

Vaccinbevis för att kunna gå på bio eller teater är visserligen inte värdigt ett civiliserat land – men det går alldeles utmärkt att överleva utan teater, konserter och biografbesök. Att överleva utan arbete, är däremot mycket svårare i dagens samhälle.

Således, gällande dessa regioner – med Obersturmführer Ulf Berg (M) för Region Dalarna i spetsen, liksom de kommuner som infört samma tvång, finns inga förmildrande omständigheter.

Vad som gör deras tvång riktigt vidrigt, är att de dessutom fattat beslutet helt godtyckligt – vilket i och för sig inte är ovanligt i DSDRS, och att de gjort det ensamma, utan stöd från vare sig Folkohälsomyndigheten, Sosseianalstyrelsen eller den Socialfascistiska Regeringen.

SAMTLIGA FACKFÖRBUND I DSDRS – SKRIKER DESSUTOM NEJ.

De regioner och kommuner som infört tvång – utgör dessutom en minoritet bland de som inte gjort det – inklusive DSDRS största regioner och kommuner.

Som pricken över iet – jag låter det vara osagt huruvida det är en avsiktligt hyllning till den rådande Dummokraturen – innebär tvånget dessutom i praktiken en kraftigt ökad smittspridning och brutalt försämrad patientsäkerhet.

Detta enligt en ny studie från Danmark och efterföljande officiell dansk statistik – som visar att injicerade löper upp till nästan dubbelt så hög risk som ovaccinerade att smittas av Omikron. Den lågbegåvade tjänstemannen eller fuskande forskaren – tolkar dock naturligtvis detta till att det istället är ännu fler injektioner som krävs – och missar då helt det allra viktigaste och oerhört uppseendeväckande och uppenbara – att injicerades immunförsvar skadats allvarligt.

Även den föregående Deltavarianten har i en studie från CDC (motsvarande Folkohälsomyndigheten i USA) visat sig kunna föröka sig i princip lika effektivt vid smitta oavsett ”vaccinationsstatus” hos individen vilket innebär att ”vaccinimmuniteten” sannolikt inte mildrar symtomen vid smitta som för den tidigare alfavarianten. Liknande virusmängder i kroppen innebär även att vaccinerade och ovaccinerade individer är ungefär lika smittsamma.

Personal som låtit tvångsinjicera sig, kommer alltså att smittas i upp till nästan dubbelt så hög omfattning, mot om de inte hade tvingats och avstått. Det förefaller dessutom logiskt att anta att deras immunförsvar kommer att skadas ännu mer – ju fler injektioner de tar.

Dessa regioners och kommuners patienter och vårdtagare – kommer således att riskera att initialt behöva träffa på dubbelt så många smittade, jämfört med om dessa sinnesslöa klåpare till fascister istället hade använt sina hjärnor. Efter ytterligare en ”booster” eller fler, kan det bli mycket, mycket värre.

Dessutom tillkommer naturligtvis en hel uppsjö av anställda, som kommer att drabbas av allvarliga biverkningar, likt den 29-åriga sjuksköterska som nyligen gick ut och berättade om den stroke hon fick av sina injektioner. Naturligtvis kommer även ett antal ur personalen att drabbas av död.

Åklagarmyndigheten och Polisen bör således omedelbart och mycket kraftfullt agera.

Lämpligen bör samtliga interneras i en anstalt liknande den på bilden.

Källor:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

https://ugebrev.dk/flashnews/ssi-fjerner-data-der-viser-at-langt-faerre-u-vaccinerede-end-vaccinerede-faar-omicron/

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.