DÖDLIGHET ÖVER SÄSONGER 2015/16 TILL 2020/21

Influensasäsonger löper normalt från oktober till september. Eftersom Covid-19 är en säsongsinfluensa, om än en svår influensa, är det mest korrekta sättet att mäta och … Fortsätt läsa DÖDLIGHET ÖVER SÄSONGER 2015/16 TILL 2020/21