10 december 2023

DÖDLIGHET ÖVER SÄSONGER 2015/16 TILL 2020/21

Influensasäsonger löper normalt från oktober till september. Eftersom Covid-19 är en säsongsinfluensa, om än en svår influensa, är det mest korrekta sättet att mäta och jämföra dödlighet över säsonger. Detta för att antalet dödsfall främst fördelar sig över säsonger än år. Att då jämföra över år, kan bli missvisande.

Varje stapel representerar månaderna från oktober till och med september under följande år.

Den säsong som är avvikande, är säsongen före pandemin, 2018/19, som hade en exceptionellt låg dödlighet.

Låt oss sedan granska åldersgruppen [-64, 65-79, 80-89, 90+]-baserade befolknings- och dödsdata, och definiera förväntade dödsfall baserat på den genomsnittliga dödligheten per åldersgrupp, säsongerna 15/16 till 18/19, och överskjutande dödsfall som skillnaden mellan observerade (faktiska) dödsfall i åldersgruppen och förväntade dödsfall.

Sammanfattningsvis har Sverige, tvärtemot vad injektionsivrande myndigheter, politiker och media försökt göra gällande, inte haft någon avvikande dödlighet överhuvudtaget under den så kallade ”plandemin”.

Men det är väl för jobbigt att erkänna att de antingen blev förda bakom ljuset, eller varit medvetet delaktiga i att skapa panik i onödan och slösa bort hundratals miljarder kronor av skattebetalarnas pengar, eller statens – som Regeringen och alla andra politiker brukar försöka få det till.

Källa:

https://softwaredevelopmentperestroika.wordpress.com/2021/10/12/sweden-seasonal-mortality-excess-deaths-flu-seasons-2015-16-2020-21-final/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.