28 september 2023

DÖDLIGHET ÖVER ÅR 2016 TILL 2020

År 2019 hade Sverige en underdödlighet på cirka 4 000 personer. År 2020 hade Sverige en överdödlighet på cirka 5 000. Underdödlighet respektive överdödlighet, brukar kompenseras under nästkommande år. 

År 2016 avled enligt Socialstyrelsen 91 000 personer av 9 995 153 folkbokförda personer. (0.91%)

År 2017 avled enligt Socialstyrelsen 92 200 personer av 10 120 242 folkbokförda personer. (0.91%)

År 2018 avled enligt Socialstyrelsen 92 300 personer av 10 230 185 folkbokförda personer. (0.90%)

År 2019 avled enligt Socialstyrelsen 88 822 personer av 10 327 589 folkbokförda personer. (0.86%)

År 2020 avled enligt Socialstyrelsen 97 811 personer av 10 379 295 folkbokförda personer. (0.94%)

”Det föddes jämförelsevis få barn i Sverige från mitten av 1920-talet till slutet av 1930-talet. Det påverkar hur många personer som dör nu, eftersom de är i åldrarna 80-95 år. Samtidigt ökar medellivslängden och vi lever allt längre.

Under andra halvan av 1940-talet föddes det väldigt många barn i Sverige vilket gör att vi kan vänta oss att antal döda per år kommer att öka de närmsta tjugo åren.” 

Källa:

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.