3 oktober 2023

INJEKTIONERNA SKADAR IMMUNFÖRSVARET ALLVARLIGT OCH VACCINBEVIS ÖKAR DÄRFÖR SMITTSPRIDNINGEN – ALLT ENLIGT EN NY DANSK STUDIE AV ÖVER 5 000 PERSONER

Enligt en ny studie i Danmark av över femtusen fall av den nya varianten, där försökspersonerna var dubbelinjicerade eller trippelinjicerade, med de två mest använda injektionerna och referensgruppen utgjordes av icke injicerade, visade sig de injicerade ha fått ett negativt skydd tre månader efter avslutad fullinjicering, alternativt så kallad booster. För att förtydliga, de injicerade smittades allstå i högre utsträckning än icke injicerade

Den som injicerats med det mest använda – och fortfarande endast villkorat godkända preparatet, löpte nästan dubbelt så hög risk att smittas än icke injicerade, 76.5%.

Den som injicerats med det näst mest använda – och fortfarande också endast villkorat godkända preparatet, löpte ”endast” , 39.3% högre risk att smittas än icke injicerade.

Den som inte är alltför lågbegåvad, inser snabbt att undersökningen formligen vrålar ut att de injicerades immunförsvar har skadats allvarligt. Den så kallade foliehatten – som hittills haft rätt varje gång gällande det skyhöga antalet biverkningar, är naturligtvis inte särskilt förvånad, eftersom han läst i BMJ – The British Medicin Journal – att det mest populära preparatet, var baserat på forskningsfusk. Detta till skillnad mot de som bara läst Aftonbladet, tittat på SVT och inte ens bemödat sig att gå in på Läkemedelsverkets hemsida för att i detalj  jämföra biverkningar från injektionerna med det som hände med Pandemrix.

Den kvicktänkte, kopplar också snabbt ihop detta med att vaccinpass eller vaccinbevis – inte bara är verkningslöst, utan till och med kontraproduktivt – om målsättningen är att minska smittspridningen. Naturligtvis gör detta även alla former av tvång – där anställda, arbetssökande eller studerande blir ”tvingade” att injicera sig för att kunna arbeta, få arbete och studera, gravt oetiskt och rent fullblodsidiotiskt och fascistiskt. 

Alla tjänstemän och politiker på svenska regioner som mer eller mindre tvingat och tvingar sina anställda att injicera sig – för att dessa ska kunna behålla sin nuvarande tjänst, få anställning eller vidareutbilda sig, bör med beaktning av detta avgå/säga upp sig omedelbart och prygla sig själv med concertinatråd – både utvändigt och invändigt – särskilt den moderate politikern Ulf Berg – som varit drivande för detta i Region Dalarna. 

När det gäller moderaten Ulf Berg, utgör för övrigt hans övervikt en avsevärt hög risk att belasta vården genom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes eller cancer. Han borde således tvångsvägas för att därefter avkrävas att gå på strikt diet, motionera minst en gång om dagen och kunna visa upp ett certifierat viktnedgångsintyg för att ha rätt till vård, tillgång till chipshyllan, lösgodishyllan och Systembolaget. Hans position som förtroendevald bör anses som medelbart och permanent förverkad.

Givetvis skall även alla andra överviktiga politiker och tjänstemän, efter att de avsatts alternativt avskedats, också genomgå samma viktminskningsprogram och utsättas för restriktioner. Det kan inte vara rätt att de skall kunna frossa i sig chips, lösgodis och öl, som vi alla andra sedan får betala för när de hamnar på sjukhus. Det måste vara slut på detta nu. Likaså skall naturligtvis Socialminister Anna Hallengren genomgå samma program. 

Och ja, Lena Mellin, trots att du och dina agiterande kollegor inte är politiker eller tjänstemän, skall naturligtvis även ni utsättas för samma viktminsknings- och motionsprogram – med tillhörande bevis på att vikten har minskat och att motion utförts. Det blir således inga ostkrokar, bag in box och överfyllda påsar från Karamellkungen för dig på ett bra tag.

Den som är gravt sinnesslö, alternativ väldigt välavlönad av tillverkarna – och givetvis även är redo att gå över lik för att fylla den egna plånboken, anser däremot att undersökningen istället visar att det är ännu fler injektioner och injektionskampanjer krävs. 

Den logiskt tänkande inser däremot att de uppdaterade injektionerna – som får kroppen att producera ett ytterligare spikprotein, kommer att medföra ännu allvarligare skador och ännu fler allvarliga biverkningar. 

Den hämndlystne, hoppas säkerligen att de som varit drivande i detta också tagit injektionerna och själva stryker med.

För att förekomma kommentarer från de som tror att injektionerna är fullständigt godkända och att de injicerade inte alls deltar i en klinisk studie, rekommenderar jag läsning av även den resterande delen av texten.

Den som ”vaccinerar” sig mot covid-19, deltar fortfarande i kliniska undersökningar, då preparaten endast erhållit ett villkorat godkännande. Allvarliga biverkningar, kan därför medföra att injektionerna tas bort från marknaden. Det är som exempel inte säkerställt huruvida ”vaccinerna” på lång sikt orsakar eller accelererar cancer eller orsakar sterilitet. Det är därför som de har fått ett villkorat godkännande av EMA, European Medicines Agency.

PFIZER/BIONTECHS COMIRNATY – EUROPEAN MEDICINES AGENCY

”Comirnaty has been granted a conditional marketing authorisation. This means that there is more evidence to come about the vaccine (see below), which the company is required to provide. The Agency will review any new information that becomes available and this overview will be updated as necessary.”

”As Comirnaty received a conditional marketing authorisation, the company that markets Comirnaty will continue to provide results from the main trial, which is ongoing for 2 years. This trial and additional studies will provide information on how long protection lasts, how well the vaccine prevents severe COVID-19, how well it protects immunocompromised people, pregnant women, and whether it prevents asymptomatic cases.

In addition, independent studies of COVID-19 vaccines coordinated by EU authorities will also give more information on the vaccine’s long-term safety and benefit in the general population.

The company will also carry out studies to provide additional assurance on the pharmaceutical quality of the vaccine as the manufacturing continues to be scaled up.”

MODERNAS SPIKEVAX – EUROPEAN MEDICINES AGENCY

”Spikevax has been given ‘conditional marketing authorisation’. This means that there is more evidence to come about the vaccine (see below), which the company is required to provide. The Agency will review any new information that becomes available and this overview will be updated as necessary.”

”Since Spikevax has been given conditional marketing authorisation, the company that markets Spikevax will provide final results from the two clinical trials, which will continue until the end of 2022. These trials and additional studies will provide information on how long protection lasts, how well the vaccine prevents severe COVID-19, how well it protects immunocompromised people, pregnant women, and whether it prevents asymptomatic cases.

In addition, independent studies of COVID-19 vaccines coordinated by EU authorities will also give more information on the vaccine’s long-term safety and benefit in the general population.

The company will also carry out studies to provide additional assurance on the pharmaceutical quality of the vaccine as the manufacturing continues to be scaled up.”

VILLKORAT GODKÄNNANDE

”Om ett nytt läkemedel i tidiga studier av ett allvarligt tillstånd visar sig ha en avsevärd fördel i förhållande till existerande behandlingar, eller där behandling hittills saknats, kan ett så kallat villkorat godkännande medges.”

”Som en del i godkännandet åläggs ansökande företag att utföra studier som bekräftar det kliniska värdet i form av minskad sjuklighet eller längre tid till död.”

”Ett villkorat godkännande är provisoriskt och omvandlas till ett vanligt godkännande om de uppföljande studierna bekräftar de positiva egenskaperna. I väntan på detta omvärderas godkännandet årligen. Om de bekräftande studierna misslyckas kan läkemedlet tas bort från marknaden.”

NÖDGODKÄNNANDE

Utöver villkorat godkännande, finns även Godkännande under speciella omständigheter, samt Nödgodkännande – som WHO utfärdar. Att WHO, som mottagit 100-tals miljarder av Bill & Melinda Gates Foundation sedan 1998, nödgodkände bland annat Modernas injektioner, är kanske inte väldigt överraskande, men idag har oavsett, samtliga av de ovan nämnda injektionerna, som används i Sverige, fått villkorat godkännande.

SKILLNADER MOT FULLSTÄNDIGT GODKÄNNANDE

”Alltsedan talidomidkatastrofen i början på 1960-talet har tidiga tester på försöksdjur varit en förutsättning för utveckling av humanläkemedel. De prekliniska undersökningarna har flera syften och sker både före och parallellt med den kliniska utvecklingen. Initialt studeras både primärfarmakologiska (verkningsmekanism och dosresponssamband) och sekundärfarmakologiska effekter (effekter som inte kan knytas till den eftersträvade kliniska effekten). Farmakokinetik, dvs upptag, distribution, metabolism och elimination (ADME), kartläggs. Toxikologiska effekter innefattande akuttoxicitet och genotoxicitet undersöks i lämpliga prekliniska modeller. Vidare karakteriseras läkemedlets toxicitetsprofil vid upprepad tillförsel där patologisk undersökning av vävnader ingår.”

”Djurstudiernas längd är beroende på förväntad behandlingstid. Vid behandling upp till 3 månader ska djurstudiernas längd vara minst 3 månader. Vid längre tids behandling ska toxikologistudier om 6–9 månader göras. Är läkemedlet avsett att ges till patienter under en längre tid (> 6 månader) krävs dessutom karcinogenicitetsstudier där läkemedlet tillförs under djurets livstid (t ex 2 år för råtta). I särskilda studier undersöks om läkemedlet kan påverka fertiliteten, har fosterskadande effekter eller kan påverka utvecklingen av den nyfödde.”

”Vid en ansökan om godkännande för ett nytt läkemedel finns kunskap om läkemedlets säkerhetsprofil från kliniska studier. Den prekliniska dokumentationen har då störst tyngd inom områden som inte kan eller är mycket svåra att studera i kliniska prövningar. Det kan t ex gälla fosterskadande effekt, genotoxiska egenskaper eller risk för cancerutveckling vid långtidsbehandling. Resultaten från de prekliniska säkerhetsundersökningarna vägs således samman med de kliniska resultaten i en övergripande nytta-riskbedömning. Risker som identifierats i prekliniska undersökningar kan för en viss, allvarlig sjukdom bedömas som acceptabla, men däremot inte för andra, mindre allvarliga tillstånd.”

”Kartläggning av absorption, distribution, metabolism och exkretion ingår som en integrerad del i godkännandet av ett nytt läkemedel. Det är speciellt viktigt att kartlägga faktorer som påverkar absorption och elimination. Det sistnämnda möjliggör en värdering av farmakokinetiken hos patienter med nedsatt organfunktion (njurar eller lever beroende på huvudsaklig eliminationsväg av modersubstans och aktiva metaboliter), vilka ofta inte inkluderas i de konfirmerande fas III-studierna. Farmakokinetiska data kan då användas för att extrapolera effekt och säkerhetsdata till dessa grupper.”

”Ett läkemedels kostnadseffektivitet har ingen betydelse för ett eventuellt godkännande. Inte heller vägs ett humanläkemedels eventuella miljörisk in i själva godkännandet.”

Till sist, NEJ Facebook, era propagandarutor lurar inte längre särskilt många. Det ses numera till och med som en kvalitetsstämpel av de flesta. 

Ni skall givetvis också prygla er själva på samma vis och utsättas för samma behandling.

Jag tackar er dock för tipset till domänen https://www.covid-19-informationscentret.se, där mina inlägg alltid kommer att finnas, i händelse av att jag skulle bli avstängd, då det nu är allmänt känt att ni är till salu och lyder regeringen i utbyte mot den nästintill gratis el som de svenska skattebetalarna sponsrar er med.

#regionstockholm, #regionuppsala, #regionsormland, #regionostergotland, #regionjonkoping, #regionkronoberg,#regionkalmar, #regiongotland, #regionblekinge, #regionskane, #regionhalland, #regionjh, #vastragotalandsregionen, #regionvarmland, #regionorebro, #regionvastmanland, #regiondalarna, #regiongavleborg, #regionvasternorrland, #regionjamtland, #regionvasterbotten, #regionnorrbotten, #folkhalsomyndigheten, #lakemedelsverket, #lakaruppropet, #regeringen, #riksdagen, #socialstyrelsen, #svt, #sr, #aftonbladet

Källor

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

https://www.epochtimes.se/Visselblasare-avslojar-fusk-i-Pfizers-vaccinstudie#

https://www.dt.se/2021-10-21/juristerna-har-sagt-sitt–regionen-kan-saga-nej-till-ovaccinerade-vi-ska-vara-stolta

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca

https://lakemedelsboken.se/kapitel/regelverket_och_it-stod/godkannande_av_lakemedel.html#u19_13

https://www.who.int/about/funding/contributors?fbclid=IwAR0brnUA0NLXNU2BBu9J0qi0bYnv4_ITQHfguVK3ANjr5FqibtsAg7sedHY

https://www.gatesfoundation.org/about/committed-grants?page=5&q=World%20Health%20Organization&yearAwardedEnd=2021&yearAwardedStart=1998#jump-nav-anchor0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.