REGION UPPSALA RADERADE JOBBIGA UPPGIFTER

Svenska myndigheter fortsätter med att underminera sitt eget förtroendekapital. Region Uppsala var tidigare transparent med underrapporteringen av allvarliga biverkningar och skrev så här på sin webbsida:

”Alla läkare, tandläkare, sjuksköterskor och farmaceuter kan rapportera biverkningar. Det är välkänt att det föreligger en kraftig underrapportering såtillvida att <5% av allvarliga biverkningar rapporteras; i Sverige skickas en rapport för varje läkare vart sjätte år."