8 december 2023

REGION UPPSALA RADERADE JOBBIGA UPPGIFTER

Svenska myndigheter fortsätter med att underminera sitt eget förtroendekapital. Region Uppsala var tidigare transparent med underrapporteringen av allvarliga biverkningar och skrev så här på sin webbsida:

”Alla läkare, tandläkare, sjuksköterskor och farmaceuter kan rapportera biverkningar. Det är välkänt att det föreligger en kraftig underrapportering såtillvida att <5% av allvarliga biverkningar rapporteras; i Sverige skickas en rapport för varje läkare vart sjätte år.”

Text har funnits där i alla fall sedan 2020-08-04, då det var den äldsta kopia som Internet ArchiveWayBackMachine hade.

Den fanns också där 2021-10-13, då jag skrev ett inlägg och även gjorde en pdf av Region Uppsalas sida. Detta då jag är van vid att myndigheter brukar agera på detta sätt. Jag fick tidigt lära mig av en Åländsk jurist att alltid dokumentera vad myndigheter gör och lovar.

Hursomhelst, numera är dessa meningar utbytta till meningarna nedan.

”Alla läkare, tandläkare, sjuksköterskor och farmaceuter kan rapportera biverkningar.  Även allmänheten har möjlighet att rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket. Generellt sett förekommer det en underrapportering av biverkningar men rapporteringsfrekvensen har ökat senaste tiden (se länk nedan).”

Länken de hänvisar till, går till en gammal artikel i Läkartidningen från 2021-04-27, där Läkemedelsverket berättar att de fått in lika många anmälningar om biverkningar som myndigheten normalt får på fyra år. Då var detta 32 000 anmälningar. Att denna artikel skulle omintetgöra eller förändra den tidigare siffran om <5% är omöjligt ur ett vetenskapligt perspektiv, då artikeln inte alls behandlat rapporteringen av allvarliga biverkningar i förhållande till antalet faktiska allvarliga biverkningar. 

Det verkar heller inte ringa någon klocka ALLS hos Region Uppsala som säger att det skulle kunna vara så att det är de villkorat godkända och helt nyutvecklade injektionerna som faktiskt orsakat extremt många biverkningar. Skamligt.

Region Uppsala har således blivit tillsagda av någon, politiker eller tjänsteman, som sannolikt tycker att det är jobbigt att en myndighet används som referens för att uppmärksamma människor om det astronomiska antalet biverkningsrapporter. Region Uppsala har därefter uppenbarligen hastigt och lustigt ändrat texten, så att den blir mer politiskt korrekt. Ändringen framstår onekligen som desperat. Det skulle ha varit roligt att ha varit en fluga på väggen när detta uppmärksammades. Åtminstone någon på regionen borde ha oroats över det extrema antalet biverkningar – särskilt allvarliga och dödsfall. Alla känner vi dessutom många som drabbats av proppar och alla har vi läst om unga atleter som utan anledning rasat ihop eller avlidit.

Istället för att ta itu med problemet, tonas det alltså ned, eller mörklades – skulle man också kunna säga, på klassiskt svenskt myndighetsvis.

Pinsamt Region Uppsala.

#regionuppsala

Källor:

http://web.archive.org/web/20200804172438/https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/04/lakemedelsverket-exceptionellt-manga-anmalningar-om-biverkningar/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.