10 december 2023

KOMMER POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN ATT SLÄPAS UT?

Pandemrix stoppades för att det förstörde livet för hundratals genom att orsaka narkolepsi.

Enligt Läkemedelsverkets, ”Avslutande sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix under perioden oktober 2009 – mitten av april 2010” från 2010-05-04, vaccinerades totalt 5 300 000 människor fram till den 16 april 2010 med 6 100 000 doser av Pandemrix.

Enligt rapporten inkom totalt 4 380 rapporter om misstänkta biverkningar avseende Pandemrix, av de 2 150 från hälso- och sjukvården och drygt 2 000 från patienter/allmänhet*. Ungefär 430 av de inrapporterade fallen från sjukvården, utgjorde allvarliga biverkningar, varav 27 dödsfall.

Injektionerna har hittills orsakat 89 806 rapporter om misstänkta biverkningar. Detta är fler biverkningar än för alla läkemedel och substanser som använts i Sverige under de senaste 12 åren, sammantaget (87 971).

Det är också fler biverkningar än för alla vacciner som använts sedan 1965, sammantaget.

Av de 89 806 rapporterna, utgör 8 496 rapporter om allvarliga biverkningar. Av dessa, utgör 354 dödsfall. Läkemedelsverket själva, definierar allvarlig biverkning enligt följande:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

Enligt Region Uppsala, inrapporteras dessutom färre än 5% av alla allvarliga biverkningar.

”Det är välkänt att det föreligger en kraftig underrapportering såtillvida att <5% av allvarliga biverkningar rapporteras; i Sverige skickas en rapport för varje läkare vart sjätte år.”

Mörkertalet kan således vara över TJUGO GÅNGER HÖGRE.

Även bortsett från detta, är antalet inrapporterade biverkningar nu 21 GÅNGER fler än för Pandemrix. De allvarliga biverkningarna är 20 GÅNGER fler och dödsfallen 13 GÅNGER FLER. Detta är inte rimligt ALLS, då antalet utförda injektioner t o m 2021-12-23, hittills är 2.85 gånger fler än för Pandemrix (17 401 816/ 6 100 000).

Som ytterligare jämförelse, har det i åldrarna 0-29 år, avlidit det 17 GÅNGER fler av självmord under 2020 och 2021 än av Kina-influensan.

En annan är att unga pojkar i åldern 12-15 år löper 6 gånger så stor risk att bli inlagda på sjukhus efter att ha fått myokardit efter andra dosen vaccination mot covid-19 (utifrån data från inrapporterade biverkningar) jämfört med att hamna på sjukhus inom 120 dagar efter att ha blivit smittad av covid-19. För pojkar 16-17 år var risken 3,5 gånger så hög. Detta enligt svenska läkare, forskare och advokater med flera i Bio-Medico Legala Nätverket.

Som socker på moset, kom det dessutom nyligen ut en studie som visar att injektionerna förstör människors immunförsvar.

Enligt en ny studie av över femtusen fall av Omikron i Danmark, visade sig Pfizers och Modernas injektioner ha en negativ effekt tre månader efter avslutad fullinjicering.

Den som injicerats, visade sig ha extremt mycket högre risk att drabbas av Omikron än icke injicerade.

För de som injicerats med Pfizers injektioner, var risken 76.5% högre jämfört med icke injicerade och för de som injicerats med Moderna, var risken 39.3% högre.

Den som tagit Pfizers injektion, löper alltså nästa dubbelt så hög risk som icke injicerade att få omikron.

Trots detta, säger Socialminister Lena Hallengren att vaccinen är säkra:

”Nu finns det faktiskt inget att vänta på längre. Vaccinen är säkra, de är effektiva – boka en tid så fort det går, säger Lena Hallengren.”

Vad är det för fel på Lena Hallengren, Regeringen och Folkhälsomyndigheten? Vems ärenden går de egentligen? Vill hon att folk ska dö? Befolkningens hälsa handlar det uppenbarligen inte alls om.

En snabb efterforskning visar föga överraskande att Lena Hallengren inte alls har någon medicinsk utbildning, utan är musiklärare – men har aldrig arbetat som det, i likhet med så många andra inom den politiska adeln som blivit allt starkare och fått allt högre löner – särskilt jämfört med de arbetare de påstår sig representera.

Det förefaller inte orimligt att anta att någon form av påverkanskampanj och/eller oegentligheter måste ha ägt rum. Särskilt inte med tanke på de extremt ovanliga villkor som injektionstillverkarna lyckats få igenom före injektionerna ens påbörjats. För inte kan väl politikerna och tjänstemännen vara så sinnesslöa att de missat detta?

”I några av de tidigare studierna på apor skyddade ett vaccin som testas i Oxford inte alls och alla försöksdjuren blev sjuka i covid-19.”

”I en tidig studie gjord av läkemedelsbolaget Moderna Inc drabbades 8 procent, av deltagarna, 4 av 45 personer, av vad som kallas en »grad 3« händelse – alltså bieffekter som är allvarliga eller medicinskt signifikanta men inte direkt livshotande. Tre av de drabbade hade fått den högsta dosen av vaccinet och hade reaktioner som innefattade hela kroppen.”

”Ett annat bekymmer är just tidsfristen och risken för att biverkningarna kommer långt senare, vilket bland annat var fallet med svininfluensavaccinet som orsakade narkolepsi. Det säger Mats Lundström, docent i naturvetenskapernas didaktik vid Malmö Universitet. Han har tidigare studerat hur ungdomar fattade beslut kring den svininfluensavaccination som erbjöds under 2009-2010. Han ser en potentiell risk med att ett covid-19-vaccin stressas fram.”

”The Financial Times rapporterar parallellt om ett PM från Vaccines Europe, en lobbyorganisation för vaccinproducenter, som pekar ut »farten och storleken på framtagningen« som en »oundviklig« risk.”

”Enligt AstraZeneca ska företaget också ha blivit undantagna ansvar för deras coronavaccin i de flesta av de länder de har slutit avtal med. Det har fått europeiska forskare och professorer att reagera.”

”– I USA är det vanligt att företag skyddar sig själva på det här sättet, men i Europa är kravet exceptionellt, säger Stefaan Callens, advokat och professor i hälsorätt vid KU Leuven till den nederländska tidningen HLN.”

”Thierry Vansweevelt, professor i medicinsk rätt vid universitetet i Antwerpen, går ett steg längre och kallar klausulen »mycket exceptionell« och »chockerande«.”

”Lotta Vahlne Westerhäll, seniorforskare på juridiska institutionen vid Göteborgs universitet reagerar också på uppgifterna. Hon säger att hon inte hört talas om den här typen av skadeförsäkring innan.
– Man slås av att man som företag vill vara med och tjäna pengar men inte att ta ansvar, säger hon.”

”Läkemedelsbolaget Pfizers förväntar sig enligt Reuters att upplägget med AstraZeneca ska fungera som en blåkopia för andra läkemedelsföretag också. Till sina investerare sa Doug Lankler från Pfizer i juni att företaget är hoppfulla.”

”För de över 400 personer, främst barn och unga vuxna, som drabbades i Sverige finns det i huvudsak tre möjliga motparter som kan utge ersättning för de personskador vaccinationen lett till. Läkemedelsförsäkringen, Produktansvarslagen och Skadeståndslagen.”

”I fallen med Pandemrix och sömnstörningarna har Försäkringen betalat ut drygt 70 miljoner kronor i ersättning till de drabbade. Men få har fått mer än 50 000 kr i ersättning.”

Med ovanstående information i bakhuvudet, är det knappast överraskande att 24 svenska specialistläkare, immunologer och forskare skrev en debattartikel i Läkartidningen, ”Vaccin från 12 år – mot vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Men eftersom Regeringen, Folk(o)hälsomyndigheten och regionerna ändå fortsätter med galenskaperna, är de uppenbart mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

De tusentals som redan har drabbats och kommer att drabbas av allvarliga biverkningar, kommer knappast att kunna räkna med någon ursäkt denna gången heller.

Det kommer sannolikt också även denna gången att vara få som får mer än 50 000 till 100 000 kr som kompensation för ett förstört liv.

Över TVÅ HUNDRA granskade vetenskapliga artiklar indikerar att mänskligheten står inför en katastrof jämfört med injektionerna med Pandemrix.

Se nedanstående länksamling med över 200 vetenskapliga artiklar, som Jan Malmberg sammanställt.

https://www.facebook.com/jmchor777/posts/6478418312231977

Kommer detta att gå så långt att folket till slut kommer att anse sig att behöva släpa ut politiker och tjänstemän från sina arbetsplatser?

Hur kommer människor från kulturer med blodshämnd att reagera om de förlorar någon anhörig på grund av injektionerna?

Hur skulle du reagera om ditt barn, flickvän eller man dog efter att ha tagit sin första, tredje eller fjärde injektion, som denne indirekt eller direkt blivit tvingad att ta, mot sin egen vilja?

Källor:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/rEG3kw/nationell-vaccinationsvecka-halls-i-mars

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/e8MP3g/vaccinet-som-forstorde-livet-for-hundratals

https://www.svd.se/finland-stoppar-influensavaccinering

https://www.nyteknik.se/industri/svensk-studie-starker-misstankar-om-narkolepsi-6422579

https://www.ema.europa.eu/en/news/european-medicines-agency-recommends-restricting-use-pandemrix

https://www.lakemedelsverket.se/4acc53/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/vaccin/avslutande-sammanstallning-av-inrapporterade-biverkningar-av-pandemrix-2010-05-04.pdf?fbclid=IwAR0hvHNcA2KCE_a6OR62Awdt74rL96nxgDEMrrj9_Zo_jCcv4sX2ornFsac

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/statistik-over-registrerade-vaccinationer-covid-19/

https://www.lakemedelsverket.se/492886/globalassets/dokument/publikationer/arsredovisning/lakemedelsverkets-arsredovisning-2020.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4992f0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2020.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/49f415/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2019.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2018.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2017.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2016.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2015.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4ad778/globalassets/dokument/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/information-fran-lakemedelsverket-nr-3-2015.pdf

Årsrapport för misstänkta biverkningar 2014. Enheten för läkemedelssäkerhet. Uppsala: Läkemedelsverket; 2015

Årsrapport för misstänkta biverkningar 2013. Enheten för läkemedelssäkerhet. Uppsala: Läkemedelsverket; 2014

Årsrapport för misstänkta biverkningar 2012. Enheten för läkemedelssäkerhet. Uppsala: Läkemedelsverket; 2013

http://web.archive.org/web/20120505053323/http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2012/Inrapporterade-biverkningar-2011/

http://web.archive.org/web/20120627111041/http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2011/Halso–och-sjukvardens-inrapporterade-biverkningar-2010/

http://web.archive.org/web/20120627110236/http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2010/Rapporterade-biverkningar-2009/

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody2

https://www.lakemedelsverket.se/4af2ce/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-12-23.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4af2cd/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-fd-covid-19-vaccine-moderna-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-12-23.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4af2e0/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/vaxzevria-fd-covid-19-vaccine-astrazeneca-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-12-23.pdf

https://lakaruppropet.se/?fbclid=IwAR2HZQeV5MQbYbXXHAnkvkwOslZvWnaN-KpVKMvsGD7SQoG-j-ft6Ho5FmY#pdf-test-pdf/1/

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas BiSi

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/vaccin/risker-med-vaccin/svininfluensan-pandemrix-och-narkolepsi

https://www.lakemedelsverket.se/4acc53/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/vaccin/avslutande-sammanstallning-av-inrapporterade-biverkningar-av-pandemrix-2010-05-04.pdf?fbclid=IwAR0hvHNcA2KCE_a6OR62Awdt74rL96nxgDEMrrj9_Zo_jCcv4sX2ornFsac

https://www.frihetsverige.se/wp-content/uploads/2021/10/Bio-Medico-Legala-Natverket-remissvar-Socialdepartementet.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/statistik-om-suicid/

https://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige

https://www.frihetsverige.se/wp-content/uploads/2021/10/Bio-Medico-Legala-Natverket-remissvar-Socialdepartementet.pdf

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/A2p0lx/vi-skadades-av-vaccinet–nu-vill-ingen-ta-ansvar

https://www.dagensarena.se/innehall/lakemedelsbolagen-kraver-ansvarsfrihet-for-coronavaccin/

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2021/09/vaccin-fran-12-ar-mot-vetenskap-och-beprovad-erfarenhet

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1

https://www.lakemedelsverket.se/4a73ea/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-fd-covid-19-vaccine-moderna-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-09-22.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4a73df/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-09-22.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4a73e5/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/vaxzevria-fd-covid-19-vaccine-astrazeneca-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-09-22.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/vaccin/risker-med-vaccin/svininfluensan-pandemrix-och-narkolepsi#hmainbody2⁠

⁠https://www.lakemedelsverket.se/4acc53/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/vaccin/avslutande-sammanstallning-av-inrapporterade-biverkningar-av-pandemrix-2010-05-04.pdf?fbclid=IwAR33Sgjki-p2Fq2PbdH7TX0HzBrdx32ux2olvfi4JoYw1NE_YHHcbpnFYXY

https://doctorjaan.wordpress.com/2012/02/

https://www.barometern.se/insandare/alla-som-skadades-av-vaccinet-maste-fa-hjalp/

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/4zwl69/staten-sviker-loftet-till-de-narkolepsidrabbade

https://nyheter24.se/nyheter/politik/972674-utbildningen-och-sjukdomen-har-ar-7-fakta-om-lena-hallengren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.