10 december 2023

DET POLITISKT OCH OVETENSKAPLIGT STYRDA SVERIGE

Att Sverige är ett politiskt styrt land, på det sättet att politikerna gör som de vill, istället för att följa lagar, som senast med Cementa på Gotland, kan inte särskilt många med huvudet på skaft ha missat. Att de själva dessutom orsakat cementbristen genom alla vindkraftverk som byggts, gör det extra pikant. Regeringen och Miljöpartiet struntade i både Naturskyddsföreningen och domstolarna och körde till och med över Högsta Domstolen. ”Miljövänlig” energi till bekostnad på miljön och respekten för rättssystemet.

Politikernas nya tvångstanke, är att alla ska injiceras så många gånger som möjligt, oavsett vad oberoende forskning – som inte finansierats av Pfizer och andra injektionstillverkare, säger. Även här har Regeringen, dvs i huvudsak Arbetarpartiet Socialdemokraterna påverkat de rättsliga aspekterna, genom att tillåta att regionerna på olika sätt mer eller mindre tvingar sina anställda att ta injektionerna, trots att det finns hundratals studier som säger att de är skadliga till mycket skadliga. Att Pfizer-injicerade löper nästan dubbelt så hög risk att smittas av Omikron jämfört med icke injicerade, ignoreras helt. Felet är så klart att de behöver ta ännu fler injektioner. Till och med en fullblodsidiot borde kunna inse det vansinniga med detta. Men inte Regeringen heller, trots att de som Socialdemokrater borde sätta arbetsrättsliga villkor främst och vara emot alla former av medicinska tvångsingrepp. Likaså att Regeringen i detta går direkt emot samtliga fackförbund. En gång i tiden var det en omöjlighet för Socialdemokraterna att gå emot fackförbunden. 

Vad har hänt?

Med över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling, ligger det nära till hands att anta att detta handlar om lobbyism, makt och pengar eller korruption på ren svenska. Varför skulle Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Regionerna annars envisas med att injektionerna är den enda lösningen – till och med oavsett hur många injektioner som krävs, oavsett effekt, oavsett kostnader och oavsett om människor tvingas injicera sig för att kunna få arbete eller behålla det? Vad skulle annars kunna få dem att utföra detta oförlåtliga övergrepp mot befolkningen, trots omkring 10 000 anmälningar till JO – och sedan få JO att skriva av alla anmälningar mot såväl Folkhälsomyndigheten som JO?

JO förlorade i samma ögonblick det mikroskopiska förtroende som fanns kvar, efter att tidigare bland annat ha beviljat en våldtäktsman 840 000 kr i skadestånd.

Det är tragiskt att se hur djupt rättsrötan sitter och hur långt förruttnelseprocessen har kommit hos många en gång respektabla svenska myndigheter och institutioner.

Källor:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/cementa-far-gront-ljus-att-fortsatta-bryta-kalk

https://www.facebook.com/jmchor777/posts/6478418312231977

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.20.21267966v3

https://www.publikt.se/nyhet/jo-skriver-av-anmalningar-om-covidpass-23982

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.