8 december 2023

PANDEMIN I SKRÄCK SKAPADES AV MYNDIGHETSPERSONER

Enligt Dr. Harvey Risch, professor i epidemiologi vid Yale School of Public Health, har ”pandemin” framför allt varit en pandemi av skräck, som har påverkat så gott som alla, medans infektionen, relativt sett, har påverkat ett fåtal. 

”På det stora hela, har det varit en mycket selektiv och förutsägbar pandemi. Den särskiljde mellan unga mot gamla och friska mot kroniskt sjuka. Vi lärde oss snabbt vilka som utgjorde riskgrupper och vilka som inte var i riskzonen.” 

Enligt Risch, har de ansvariga bakom skapandet av skräcken, varit nyckelpersoner i höga myndighetspositioner.

”The COVID-19 pandemic has been one of fear, manufactured by individuals who were in the nominal positions of authority as the virus began to spread across the globe last year, according to Yale epidemiologist Dr. Harvey Risch.

In an appearance on EpochTV’s “American Thought Leaders” program, Risch, an epidemiology professor at the Yale School of Public Health and Yale School of Medicine’s Department of Epidemiology and Public Health, argued that by and large, what has characterized the entire CCP (Chinese Communist Party) virus pandemic has been a “degree of fear and people’s response to the fear.”

“Overall, I’d say that we’ve had a pandemic of fear. And fear has affected almost everybody, whereas the infection has affected relatively few,” said Risch.

“By and large, it’s been a very selected pandemic, and predictable. It was very distinguished between young versus old, healthy versus chronic disease people. So we quickly learned who was at risk for the pandemic and who wasn’t,” he added.

“However, the fear was manufactured for everybody. And that’s what’s characterized the whole pandemic is that degree of fear and people’s response to the fear.”

Risch has authored over 300 original peer-reviewed publications and was formerly a member of the board of editors for the American Journal of Epidemiology.”

Källa:

https://www.theepochtimes.com/covid-19-a-pandemic-of-fear-manufactured-by-authorities-yale-epidemiologist_4106244.html?utm_source=newsnoe&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2021-12-05-1&est=ZgFYdiqucF5eD6EWqGDbL5iP%2F2%2BvDf1nN9AqN%2Fd%2FXCFDxmRCAzRSfPMr%2BqXFpWJyItvM

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.