3 oktober 2023

VARFÖR HETSAR INTE MEDIA OCH MYNDIGHETER MOT FETA?

När myndigheter och media silar mygg och sväljer en båtlast full med kameler och elefanter, är det omöjligt för den logiskt tänkande att inte förstå att vaccinbevis och tvångsinjektioner inte det allra minsta handlar om att rädda liv. 

Enligt Cancerfonden, beräknas mer än hälften av landets vuxna befolkning i dag ha övervikt eller fetma.

Min avsikt är inte att hetsa mot feta, utan att hetsa mot media och myndigheter och alla tjänstemän och politiker som agerar inkonsekvent och avsiktligen sänkt samhällsekonomin och alienerat människor mot varandra. 

Dessutom är ni alla ansvariga för 88 650 rapporter om misstänkta biverkningar, varav 8 260 allvarliga biverkningar, varav 343 dödsfall.

Enligt Region Uppsala, är det dessutom ännu värre, eftersom de hävdar att det är färre än 5% av alla allvarliga biverkningar som inrapporteras.

Att detta skulle ha förändrats plötsligt just nu, är en statistisk omöjlighet.

Att ni fortfarande inte reagerar över detta, trots att de är fler än för alla de cirka 25 000 läkemedel och substanser som använts i Sverige under de senaste 12 åren, sammantaget, är obegripligt. De är till och med fler än för alla vacciner som använts sedan 1965. 

För Pandemrix, inkom totalt omkring 5 000 rapporter om biverkningar, varav maximalt cirka 800 utgjorde allvarliga biverkningar, varav 27 dödsfall.

Fram till 2020 har totalt 394 fall av narkolepsi rapporterats in som misstänkt biverkning efter vaccinationen med Pandemrix till Läkemedelsverket. 

Enligt Läkemedelsverket drabbades 150–200 individer av narkolepsi till följd av vaccineringen med Pandemrix.

Sammanfattningsvis stoppades Pandemrix på grund av den nära kopplingen till narkolepsi, dvs enligt Läkemedelsverket, 150-200 fall. 

Hittills är enbart det inrapporterade antalet avlidna av ”vaccinerna”, 343 personer, TRETTON gånger fler jämfört med de som uppgavs ha avlidit av Pandemrix, 27 personer. De 343 avlidna är ungefär dubbelt så många som de som enligt Läkemedelsverket fick narkolepsi. 

Jag kan inte se detta på något annat sätt än att ni avsiktligen vill befolkningen illa, mycket illa.

Vi är många som kommer att ställa er till svars för detta och ni kommer att hängas ut i historieböckerna. Varenda en av er.

Hoppas att det kommer att finnas någon som kan förlåta er.

#regionstockholm, #regionuppsala, #regionsormland, #regionostergotland, #regionjonkoping, #regionkronoberg,#regionkalmar, #regiongotland, #regionblekinge, #regionskane, #regionhalland, #regionjh, #vastragotalandsregionen, #regionvarmland, #regionorebro, #regionvastmanland, #regiondalarna, #regiongavleborg, #regionvasternorrland, #regionjamtland, #regionvasterbotten, #regionnorrbotten, #folkhalsomyndigheten, #lakemedelsverket, #lakaruppropet, #regeringen, #riksdagen, #socialstyrelsen, #svt, #sr

Källor:

https://www.cdc.gov/obesity/data/obesity-and-covid-19.html

https://www.cancerfonden.se/minska-risken/overvikt

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody2

https://www.lakemedelsverket.se/4af2ce/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-12-16.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4af2cd/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-fd-covid-19-vaccine-moderna-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-12-16.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4af2e0/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/vaxzevria-fd-covid-19-vaccine-astrazeneca-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-12-16.pdf

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/

Utdrag ur Läkemedelsverkets databas BiSi

https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/vaccin/risker-med-vaccin/svininfluensan-pandemrix-och-narkolepsi

https://www.lakemedelsverket.se/4acc53/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/vaccin/avslutande-sammanstallning-av-inrapporterade-biverkningar-av-pandemrix-2010-05-04.pdf?fbclid=IwAR0hvHNcA2KCE_a6OR62Awdt74rL96nxgDEMrrj9_Zo_jCcv4sX2ornFsac

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.