28 september 2023

LEDARSKRIBENTER i MSM – VÅR TIDS ANTI-INTELLEKTUELLA

Den 14 mars skrev krönikören på Expressens ledarsida, Ann-Charlotte Marteus: 

”Ta anti-vaxxarna i örat, era fegisar” och ”Hur kan det ha blivit normalt att behandla livsfarliga foliehattar inom äldreomsorgen med silkesvantar?”

”Livsfarliga” är ett mycket starkt ord. Ledarskribenten skriker ut att de som inte vill ta de nyutvecklade injektionerna är livsfarliga och att de utgör ett hot mot andra människors liv. 

Att påstå att en viss grupp av människor utgör ett livsfarligt hot mot andra människor, är något som den tredje statsmakten själva anklagat bland annat SD och Donald Trump för att göra. ”Vi skall inte ställa grupper mot varandra”, brukade det låta. Att klumpa ihop alla människor som av olika anledningar inte vill ta ett villkorat godkänt preparat till en enda homogen grupp och kalla dem för ”anti-vaxxare”, är också en härskarteknik för att förminska och förlöjliga. 

Jag personligen, är inte emot beprövade vacciner och vet att många andra heller inte är det. Hur kan dessa då plötsligt bli ”anti-vaxxare” och foliehattar? Är jag anti-mat för att jag inte vill äta surströmming? Det är oerhört fult och anti-intellektuellt att klumpa ihop människor och etikettera dem med falska epitet.

Men vi som ställer oss avvaktande till villkorat godkända preparat – som hittills medfört fler biverkningar än alla de 25 000 läkemedel som använts i Sverige under 12 år, är vana att bli kallade ”foliehattar” av media. Diverse ohederliga journalister kallade oss också för det när vi tidigt hävdade att det skulle införas vaccinpass och ”tvångsvaccineringar”, liksom att barn skulle komma att ”vaccineras”. Dessa konspirationsteorier – som media en gång kallade de, har nu blivit sanna. Men ändå är vi fortfarande foliehattar, trots att människor i Europa nu blir arbetslösa och riskerar fängelsestraff för att de inte vill ta ett villkorat godkänt preparat av en helt ny typ, mot en influensa. Världen har blivit som ett stort mentalsjukhus. 

Utöver att ledarskribenter som Ann-Charlotte Marteus har en stor läsarskara, bör den logiskt tänkande läsaren fråga sig om ledarskribenten tidigare har agerat konsekvent mot andra ”grupper”, som hotar människors liv och hälsa i samma eller högre omfattning. Den logiskt tänkande bör också fråga sig om detta Goebbelsinspirerade grepp är berättigat och om det någonsin skulle kunna vara det.

En snabb genomgång av ledarskribentens tidigare ledare, visade inte på någon som helst konsekvens, utan tvärtom. Ledarskribenten glorifierar till och med alkoholbruk, som årligen står för minst 5 200 människors för tidiga död, samt cirka 660 000 vårdtillfällen – det är NIO gånger fler vårdtillfällen än vad covid-19 hittills har orsakat. Dessutom hanterar Polisen 162 000 alkoholrelaterade misshandelsfall varje år. Kostnaden för sjukvården var 7,4 miljarder vilket motsvarar lönekostnaden för cirka 14 500 sjuksköterskor. 

 ””I vin finns det visdom, i vatten finns det bakterier”, sade stordrinkaren Winston Churchill. Han blev 91.” 

Sedan det första officiella dödsfallet – för snart två år sedan, har det enligt Socialstyrelsen, totalt avlidit 14 588 av Kina-influensan fram till och med 2021-12-13.

Ungefär 9 300 av dödsfallen inträffade under 2020. 

Även om siffran kan verka hög, är det viktigt att också titta på den totala överdödligheten för 2020. Enligt en artikel i Dagens Medicin, hade många ”dött i alla fall, fast av andra orsaker”.

Enligt SCB dog totalt 97 164 svenskar under 2020. Under åren 2015–2019 dog i snitt 90 962 personer varje år. Det dog alltså 6 202 fler svenskar år 2020, jämfört med genomsnittet. 

Men, för den som är logiskt tänkande, räcker det inte bara att jämföra med ett genomsitt över fem år. 

Vissa år uppstår till exempel underdödlighet – då färre än förväntat avlider och överdödlighet – då fler avlider än beräknat. 

Dessa ”avvikelser” tar som regel ut varandra året efter. Ett år med underdödlighet – där förre än förväntat avled, brukar följas av ett år med överdödlighet, då de som som ”borde” ha avlidit ett år, vanligtvis avlider under nästkommande år. Av denna anledning, är det alltid oerhört viktigt att studera dödligheten året före, något som känslostyrda har svårt för. 

Huruvida dödsfallen inträffar före eller efter den 31  december, spelar således en avgörande roll.

Året före ”pandemin”, 2019, hade Sverige, föga överraskande, en exceptionellt låg underdödlighet, då  endast 88 766 personer avled. 

Om vi listar antalet döda för varje år under dessa fem år, samt fram till idag, framstår antalet döda av Kina-influensan inte som särskilt uppseendeväckande. Särskilt inte eftersom Sveriges befolkning ökat med cirka 600 000 under 2015-2020.

2015 – 90 907

2016 – 90 982 

2017 – 91 972 

2018 – 92 185 

2019 – 88 766

2020 – 97 164

2021 – 84 756 (preliminär siffra från SCB, som sannolikt slutar på cirka 90 000)

Att merparten av de som dog av Kina-influensan, utgörs av de som hade beräknats avlida under 2019 – men inte avled under 2019, utan under 2020, bekräftas även av Socialstyrelsens statistik över avlidna av Kina-influensan. Den visar tydligt att Kina-influensan – liksom alla andra influensor och vinterkräksjukor etc. främst drabbar gruppen +70. Utöver att de är över 70 år gamla, har merparten minst en bakgrundssjukdom och har antingen hemtjänst eller bor på särskilt boende. När det gäller särskilt boende, har den genomsnittliga vårdtiden där alltid varit cirka två år, eftersom de boende i genomsnitt inte överlever längre. De dör således alltid av något inom två år, i genomsnitt. Vissa avlider fortare och några överlever lite längre, men dör gör de. De som har hemtjänst, har också fått det beviljat för att de är mycket gamla och svårt sjuka och krasst sett, väntar på att dö hemma istället för på särskilt boende.

Av de 14 588, var 12 896 över 70 år gamla, dvs 88.4%. Detta innebär också att det endast var 1 692 av de avlidna som var under 70 år. 

Av de 14 588, tillhörde 3 867 endast en av Socialstyrelsens fyra sjukdomsgrupper, ”Hjärt- och kärlsjukdom”, ”Högt blodtryck”, ”Diabetes” och ”Lungsjukdom”.

Hela 8 503, tillhörde två eller flera av de fyra sjukdomsgrupperna. Den logiskt tänkande, uppmärksammar också att flera sjukdomsgrupper ”saknas”, som till exempel cancer.

Av detta följer att 8 503 + 3 867 = 12 370 av de avlidna, 84.8%, tillhörde en eller flera av de fyra sjukdomsgrupperna.

Den logiskt tänkande ser snabbt av statistiken att detta på sin höjd, handlar om en vanlig influensa, om än lite svårare än vanligt, men absolut inget uppseendeväckande.

Om det nu handlade om att rädda liv och minska mänskligt lidande, kanske det varit mer betydligt mer produktivt att ta följande ”grupp” i örat? 

ÖVERVIKTIGA

Enligt Cancerfonden, beräknas mer än hälften av landets vuxna befolkning i dag ha övervikt eller fetma. Övervikt och fetma är kopplat till ökad risk för minst tretton olika cancerformer och är en av de största påverkbara riskfaktorerna för cancer, tillsammans med rökning, solning och matvanor.  Enbart fetman kostar samhället cirka 70 miljarder kronor varje år. 

Dessutom, enligt CDC, löper överviktiga tre gånger så hög risk att hamna på sjukhus på grund av covid-19. 

Om Marteus på riktigt ville rädda liv, särskilt på grund av covid-19, skulle det vara mycket mer effektivt att fokusera på överviktiga, och kanske även fundera över det egna ansvaret, istället för att piska upp hat mellan olika grupper. Oavsett, om injektionerna fungerar så bra, borde väl ingen injicerad ha något att frukta från de icke injicerade?

Sammanfattningsvis, kan ledarskribentens avsikt omöjligen vara att rädda liv.

Den enda slutsats som går att dra, är att Ann-Charlotte Marteus, inte vill lyfta sig själv i örat, utan bara hänga på den anti-intellektuella vågen och skapa motsättningar och hat mellan de som valt att ta injektionerna och de som av olika anledningar valt att inte ta injektionerna.

Ann-Charlotte Marteus kommer knappast att ta på sig något ansvar, om de som inte vill injicera sig blir avskedade och utan försörjning, utfrysta av familj och vänner eller kanske till och med misshandlade och mördade.

Det är inte svårt att förstå hur det kunde gå som det gick under andra världskriget. Utan tidningarna på sin sida, hade Hitler aldrig kunnat komma särskilt långt. 

Källor:

https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/ta-anti-vaxxarna-i-orat-era-fegisar/

https://www.omsystembolaget.se/folkhalsa/samhalle/alkoholens-kostnader/

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-om-slutenvard-av-patienter-med-covid-19/

https://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/lat-farmor-ta-ett-onyttigt-glas-vin/

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/

https://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2020/03/Sverige-forsta-dodsfallet-i-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/vaccinationerna-i-sverige-har-inletts/

https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/infektion/overdodligheten-2020-tyder-pa-lagre-dodstal-i-covid-19/

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/doda-i-sverige/

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/helarsstatistik–riket/befolkningsstatistik-i-sammandrag/

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/statistik/statistik-covid19-avlidna.xlsx

https://www.cancerfonden.se/minska-risken/overvikt

https://www.cdc.gov/obesity/data/obesity-and-covid-19.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.