3 oktober 2023

KOM INTE OCH SÄG ATT ICKE INJICERADE BELASTAR VÅRDEN

Fram till 2021-12-23, har det enligt Folkhälsomyndigheten utförts 17 401 816 injektioner.

Enligt en artikel i Expressen med Matti Sällberg från 2020-11-23, kostar den mest använda injektionen, Pfizers Comirnaty, 170 kr. Modernas kostar 330 kr.

För att injicera en person, krävs i genomsnitt cirka 10 minuter per person. (Bokning, hantering av kö, 15 minuters övervakning, ombokningar, registreringar osv.)

Detta innebär en lönekostnad för dessa 10 minuter, vid en genomsnittlig månadslön om 35 000 kr, på cirka  (582 723/2080 h)/6) = 47 kr.

Varje injektion kostar således minst 217 kr, för injektionen, samt personal. Dessutom tillkommer kostnader för kanyl, spruta och annat material.

Totalt handlar det således om cirka 250 kr per injektion. Detta innebär att 17 401 816 injektioner, har totalt kostat minst 4 350 454 000 kr.

Det totala antalet timmar som lagts ned på att utföra dessa är, (17 401 816 * 10)/60 = 2 900 303 timmar. Detta motsvarar 2 900 303/2080 = 1 394 helårs heltidstjänster.

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/statistik-over-registrerade-vaccinationer-covid-19/

https://www.expressen.se/nyheter/kan-bli-lika-billigt-som-en-kopp-kaffe/

https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/rakna-ut-vad-en-anstalld-kostar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.