8 december 2023

VÄXJÖ KOMMUNSTYRELSE BRYTER MOT LAGEN

Igår beslutade kommunstyrelsen i Växjö kommun beslutade att all nyanställd personal inom vård och omsorg ska vara vaccinerade mot covid-19. 

”Beslutet gäller såväl vikarier som fast anställda inom vård och omsorg. 

– Det är viktigt att vi fortsätter skydda våra äldre och mest sköra. Därför vill vi att nyanställda ska kunna visa ett vaccinationsintyg, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun i ett pressmeddelande”.

Som vanligt fattar politiker beslut efter känslor, dvs vad de för ögonblicket känner är politiskt mest viktigt, istället för att fatta faktabaserade beslut. 

”Växjös kommunalrås Anna Tenje (M) berättar varför kommunen ställer krav på vaccinering vid nyanställning. – Vi skyddar äldre och sköra.”

Som vanligt har de även helt missat att ta in vad SKR och mig veterligen samtliga fackförbund, arbetsgivarorganisationer, arbetsrättsjurister och advokater hittills sagt.

Till och med Socialstyrelsen håller inte med.

”Enligt Irene Nilsson Carlsson, folkhälsoråd på Socialstyrelsen, är tvång inte rätt väg att gå när det gäller vaccination av vårdpersonal. Istället ska tveksamheten mötas med så mycket information som möjligt.”

Växjö kommunstyrelse har vidare också helt missat hur det gick för Region Dalarna när de försökte med något liknande, genom ett beställningsjobb till sina så kallade jurister, som påstod att ”vaccintvång” var lagligt: 

”Juristerna har sagt sitt – regionen kan säga nej till ovaccinerade: ”Vi ska vara stolta”

MEN, det bidde inte ens en pinne:

”Facken sa nej till vaccinkrav: ”Man kan inte förhandla bort en grundlag”

Men vad som kanske är värre, om det nu verkligen handlar om att skydda de äldre, är att ”vaccinerade” verkar smitta, bli svårt sjuka och avlida exakt lika bra jämfört med icke injicerade.

Följden av detta försök i att vara extra goda, genom att diskriminera, kommer sannolikt att leda till ännu större personalbrist, att patientsäkerheten blir försämrad och att fler äldre dör.

Det allra värsta är däremot att detta sannolikt dessutom handlar om att Växjö är en fattig och desperat kommun, som verkar göra allt för att på kort sikt dra in extra pengar från staten, utan en tanke på de långsiktiga konsekvenserna. Staten har nämligen utlovad generösa ersättningar till kommuner och regioner för ”vaccinationer” som utförs. Desto fler, desto mer klirr i kassan.

Se ”Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021 mellan Socialdepartementet och SKR”:

”Schablonbeloppet uppgår till 275 kronor per given dos vaccin.”

”Särskild ersättning om sammanlagt 700 miljoner kronor kan betalas ut till de regioner som skyndsamt genomför vaccinationerna med hänsyn taget till tidpunkter för leverans till den enskilda regionen. 

Pengarna fördelas enligt nedanstående modell (a,b,c) med maximalt 200 miljoner kronor till (a), maximalt 200 miljoner kronor till (b) och maximalt 300 miljoner kronor till (c)”

Utöver detta står staten för kostnaderna för ”vaccinerna”, relaterade investeringar och löpande kostnader, samt extra pengar som kan användas på valfritt sätt.

Den som injicerar sig i hopp om att få jobb på Växjö kommun, kan däremot garanterat inte räkna med att få del av dessa ersättningar i händelse av att de drabbas av någon av de vanliga allvarliga biverkningarna, som vulvovaginal smärta, myokardit, perikardit eller lungemboli. 

De totala biverkningarna för de TRE injektionerna, är hittills 55 060 fler än de inrapporterade biverkningarna för samtliga övriga vacciner som det vaccinerats med i Sverige sedan 1965, dvs 28 684 rapporter om misstänkta biverkningar, varav 121 dödsfall. Hittills har det inrapporterats 319 dödsfall för injektionerna, och det på bara 10 månader

De 83 744 rapporterna är dessutom hittills fler än ALLA biverkningar, som inrapporterats under de senaste ELVA åren, för ALLA de cirka 25 000 humanläkemedel/substanser som används i Sverige.

Om Region Uppsala har rätt i att det är färre än 5% av de allvarliga biverkningarna som inrapporteras, står vi inför en katastrof.

Det borde åtminstone avskräcka en och annan från att injicera sig med experimentella och endast villkorat godkända preparat, för att få jobb på en kommun som sätter kommunens ekonomi framför sina anställdas välmående. 

Och nej, jag hoppas inte alls att Anna Tenje drabbas av vulvovaginal smärta eller lungemboli, som så många andra, bland annat politiker drabbats av.

#regionstockholm, #regionuppsala, #regionsormland, #regionostergotland, #regionjonkoping, #regionkronoberg,#regionkalmar, #regiongotland, #regionblekinge, #regionskane, #regionhalland, #regionjh, #vastragotalandsregionen, #regionvarmland, #regionorebro, #regionvastmanland, #regiondalarna, #regiongavleborg, #regionvasternorrland, #regionjamtland, #regionvasterbotten, #regionnorrbotten, #folkhalsomyndigheten, #lakemedelsverket, #lakaruppropet, #regeringen, #riksdagen, #socialstyrelsen, #svt, #sr, #vaxjo

Källor:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/vaxjo-kommun-kraver-att-nyanstallda-ska-vara-vaccinerade

https://www2.prevent.se/arbetsliv/lagar-och-regler/2021/sa-sager-lagen-om-vaccination/

https://www.dt.se/2021-10-21/juristerna-har-sagt-sitt–regionen-kan-saga-nej-till-ovaccinerade-vi-ska-vara-stolta

https://www.dt.se/2021-10-21/juristerna-har-sagt-sitt–regionen-kan-saga-nej-till-ovaccinerade-vi-ska-vara-stolta

https://www.dt.se/2021-11-03/facken-sa-nej-till-vaccinkrav-man-kan-inte-forhandla-bort-en-grundlag

https://skr.se/download/18.71b542201784abfbf7ab907/1616494159150/Overenskommelse_om-genomforande_av_vaccinering_mot_covid-19_2021_SKR.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner#hmainbody1

https://www.lakemedelsverket.se/4ab0e8/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/comirnaty-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-11-03.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4aaf25/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/spikevax-fd-covid-19-vaccine-moderna-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-11-03.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4ab0ec/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/coronavirus/misstankta-biverkningar/vaxzevria-fd-covid-19-vaccine-astrazeneca-handlagda-rapporter-om-misstankta-biverkningar-2021-11-03.pdf

https://lakaruppropet.se/?fbclid=IwAR2HZQeV5MQbYbXXHAnkvkwOslZvWnaN-KpVKMvsGD7SQoG-j-ft6Ho5FmY#pdf-test-pdf/1/

https://www.lakemedelsverket.se/492886/globalassets/dokument/publikationer/arsredovisning/lakemedelsverkets-arsredovisning-2020.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4992f0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2020.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/49f415/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2019.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2018.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2017.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2016.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4adea0/globalassets/dokument/publikationer/biverkningsrapporter/biverkningsrapportering-2015.pdf

https://www.lakemedelsverket.se/4ad778/globalassets/dokument/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/information-fran-lakemedelsverket-nr-3-2015.pdf

Årsrapport för misstänkta biverkningar 2014. Enheten för läkemedelssäkerhet. Uppsala: Läkemedelsverket; 2015

Rapport för misstänkta biverkningar 2013. Utdrag ur Läkemedelsverkets databas BiSi, 2021.

Årsrapport för misstänkta biverkningar 2012. Enheten för läkemedelssäkerhet. Uppsala: Läkemedelsverket; 2013

http://web.archive.org/web/20120505053323/http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2012/Inrapporterade-biverkningar-2011/

http://web.archive.org/web/20120627111041/http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2011/Halso–och-sjukvardens-inrapporterade-biverkningar-2010/

http://web.archive.org/web/20120627110236/http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2010/Rapporterade-biverkningar-2009/

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/

Rapport för misstänkta biverkningar 2013. Utdrag ur Läkemedelsverkets databas BiSi, 2021.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/spikevax

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/vaxzevria-previously-covid-19-vaccine-astrazeneca

https://regionuppsala.se/samverkanswebben/for-vardgivare/kunskapsstod/lakemedel/lakemedelssakerhet/biverkningar/rapportera-biverkningar/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att använda sidan, samtycker du till att all information som finns eller presenteras på denna webbplats inte är avsedd för någon form av diagnos, medicinsk behandling eller rekommendation, utan att den endast presenteras för utbildningsändamål av intresse för personligt bruk för läsaren, som själv tar fullt ansvar för dess användning. För ytterligare information och om sidans användande av så kallade kakor, GDPR, se även sidans  Integritetspolicy.